Nee, het gaat in de kop niet over House of Animals, maar geloof het of niet, dit rapport dat gisteren in de Tweede Kamer werd besproken gaat over de NVWA. De organisatie die zichzelf ‘Be Top’ noemt (je verzint het niet) en dat zou staan voor betrouwbaar, transparant, onafhankelijk en professioneel.

Op weg naar een vitale organisatie dierenwelzijn
De NVWA, de instantie die het dierenwelzijn moet waarborgen, is tot de bodem verrot | Foto: publiek domein

De instantie die het dierenwelzijn moet waarborgen is tot de bodem verrot. Daar zijn alle politieke partijen het inmiddels over eens. Dat is eigenlijk de simpele conclusie die je kunt trekken als je naar het debat over de NVWA hebt gekeken. En dat de NVWA absoluut niet functioneert is helaas geen nieuws. Hoeveel onderzoeken moeten er nog gedaan worden en hoeveel moet er nog geschreven worden? Hoeveel managers uit die kostbare banencarrousel moeten nog de revue passeren? En hoeveel interim-managers worden nog versleten die, als je goed naar hun weinig glorieuze achtergrond kijkt, sowieso nooit voor een dergelijke functie gevraagd hadden mogen worden? De NVWA lijkt het afvoerputje te zijn voor mislukte managers.

Het tussenrapport dat er nu ligt wordt vergeleken met een ‘ordinaire roddelrubriek en een omgekeerde ideeënbus’. En dan hebben we het hier dus over de organisatie die over het welzijn van miljoenen dieren in Nederland moet waken.
.

Karen’s blog: Grove misstanden bij de NVWA, er moeten koppen rollen!

Een organisatie die niet functioneert

En is dit nu nieuws? Nee absoluut niet. Al velen jaren is duidelijk dat de NVWA niet functioneert. Een zeer onveilige werksituatie voor medewerkers, een ware razzia tegen klokkenluiders en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb er dan ook in het verleden veel over geschreven en dat blijf ik doen. Als reminder zal ik mijn oude en helaas nog steeds actuele blogs de komende tijd herhalen. Want hoe zit het nu met het toezicht in slachthuis Westfort, hoe zit het met die afschuwelijke MDU (mobiele dodingsunit), hoe zit het met het intimideren van dierenartsen op slachthuizen door het management, hoe zit het met het toelaten van al die ongevaccineerde broodfokhonden en hoe zit het met al die zieke en wrakke dieren die werden aangevoerd in de Noordelijke slachthuizen en waar geen enkele melding van werd gemaakt? Hoe zit het met de integriteit coördinator die jaagt op klokkenluiders in plaats van op misstanden, corruptie en verwevenheid met de industrie? Ik kan er inmiddels een boek over schrijven.
.

NVWA greep niet in bij dierenleed tijdens hittegolf

NVWA pleegt karaktermoord

Het onafhankelijk toezicht houden op het welzijn van dieren kan onmogelijk onder het ministerie van LNV. De verwevenheid met de sector is veel te groot. Dierenartsen en inspecteurs die wel hun werk naar behoren doen daar wordt in het tussenrapport met bewoordingen als ‘rotte appels’ door een ex-marechaussee interim-manager die in Amsterdam met stille trom uit zijn vorige functie moest vertrekken karaktermoord op gepleegd, zonder enige context of onderbouwing. Op de universiteit zouden eerstejaars studenten voor een dergelijk onderzoek absoluut een dikke onvoldoende hebben gekregen. Bij iedere HBO instelling overigens ook. Deze interim-manager kan maar een ding goed doen en dat is per direct opstappen en zijn gage aan een dierendoel geven.
.

Karen’s blog: Grenzen aan transparantie bij de NVWA

.
Het management lijkt zo de problemen te willen oplossen. Als iedereen maar zwijgt en wegkijkt dan is er geen probleem, lees: ernstig dierenleed meer. Je zal er als gemotiveerde medewerker die het hart voor de dieren op de juiste plaats heeft maar werken. En het idee dat deze mensen, de zogenaamde klokkenluiders, naar de politiek en pers rennen; ik kan je vertellen uit eigen ervaring dat is niet juist. Deze mensen zijn loyaal tot op het bot naar een organisatie die hun vertrouwen ernstig schaadt, nadat ze zo vaak geprobeerd hebben misstanden onder de aandacht van de managers te brengen. En deze managers zijn vooral en alleen bezig om alles onder het tapijt te vegen. En huren hiervoor zelfs interim-managers in om iedereen in het gareel van de industrie te krijgen. Wie denkt er dan nog aan de dieren? Dat zijn dus die ongelofelijk dappere mensen die deze stap durven te zetten, met gevaar voor eigen leven durf ik inmiddels wel te zeggen. Eeuwige dankbaarheid dat jullie je eigenbelang opzij zetten en kiezen voor de dieren.

Wie durft de bezem nu echt eens door de NVWA te halen? Ik zie dat ze een nieuwe Inspecteur Generaal zoeken. Bij deze solliciteer ik naar deze functie.

  • Lees ook:
    .

Karen’s blog: Pieter van Vollenhoven heeft gelijk

©AnimalsToday.nl Karen Soeters | House of Animals