De mysterieuze dood van 750 pelikanen in het Nationaal Park Djoudj in het noorden van Senegal, heeft de gemoederen flink beziggehouden. Onderzoek heeft uiteindelijk uitgewezen dat de dieren zijn gestorven aan vogelgriep. Waar de dieren besmet zijn geraakt is niet bekend.

750 pelikanen
750 pelikanen in Senegal dood door vogelgriep | Foto: Gary Witte/flickr

Gruwelijke ontdekking

Op zaterdag 23 januari ontdekten de parkwachters de gruwelijke vondst tijdens een patrouille door het vogelreservaat van het Nationaal Park Djoudj. In een niet geverifieerde video die op de lokale media werd gepubliceerd, zijn honderden karkassen van pelikanen te zien. De dode dieren lagen wijdverspreid over het strand en hun verendek was besmeurd met modder en donkerder van kleur dan de friswitte veren die ze normaliter hebben. De dieren werden aangetroffen in een afgelegen moerasgebied nabij de grens met Mauritanië. Directeur van het nationale park, Bocar Thiam:

“Tijdens de trekperiode zijn er hoge concentraties watervogels in Djoudj. Soms worden er doden gemeld. Dit is de eerste keer dat we een hoge sterfte van 750 pelikanen waarnemen.”

Onderzoek

Het is zeer opvallend dat er alleen 740 jongere en tien volwassen pelikanen dood werden aangetroffen terwijl dit gebied meer dan 400 vogelsoorten kent. Een anonieme parkambtenaar meent dat het aantal dode jonge pelikanen nog hoger dan tot nu toe is vermeld. Thiam vertelt dat de doodsoorzaak momenteel wordt onderzocht:

“We hebben wat monsters genomen voor screening en we hopen in de nabije toekomst te weten waardoor de dood van de pelikanen is veroorzaakt.”

Unesco Werelderfgoed

Het Nationaal Park Djoudj is gelegen aan de rivierdelta van Senegal en omvat een gebied van zestienduizend hectare dat is omringd met een groot meer, beken, vijvers en binnenwateren. Een prachtig doch fragiel toevluchtsoord voor zo’n drie miljoen vogels zoals de paarse reiger, de Afrikaanse lepelaar, de grote zilverreiger, de aalscholver en de witte pelikaan. Het is een hemels paradijs voor vogelaars. Het gebied kent een groot aantal kolonies van flamingo’s en het herbergt één van de grootste pelikanenpopulaties van de wereld. Het is tevens een rustplaats voor miljoenen vogels die ieder jaar de Sahara oversteken om te overwinteren in West-Afrika of zuidelijker gelegen streken. Nationaal Park Djoudj is voor de vogels juist zo belangrijk omdat dit het eerste gebied is met permanent water dat ten zuiden van de Sahara ligt. Het park staat sinds 1981 op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Vogelgriep

Eerder deze maand maakte Senegal melding van een uitbraak van de hoog pathogene H5N1-vogelgriep op een pluimveebedrijf in de regio Thiès, ongeveer 190 kilometer ten zuiden van het natuurreservaat. Dit resulteerde in het ruimen van ongeveer honderdduizend kippen. Parkdirecteur Thiam sloot aanvankelijk een mogelijke besmetting uit:

“Onder viseters, waaronder de pelikaan valt, praten wij niet over vogelgriep.”

Toen de wetenschappelijke resultaten binnenkwamen moest hij hier echter op terugkomen:

“We hebben de resultaten van de analyse. Het gaat inderdaad om vogelgriep type A H5N1.”

Terwijl de kadavers zijn opgeruimd en worden vernietigd verkondigt Bocar Thiam dat er in de toekomst meer gedaan moet worden om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Sinds de vogelgriepepidemie in 2005 Senegal trof, zijn de grenzen van het land gesloten voor pluimveeproducten om besmettingen te voorkomen. Helaas heeft de regering grote moeite om illegale invoer uit buurlanden te tegen te gaan. Dit is een zorgelijke situatie omdat de vogelgriep een groot gevaar kan vormen voor het voortbestaan van wilde vogels in dit vogelreservaat.

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Jessica Slotman