Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot de toekomst van apen en andere proefdieren die na de reorganisatie mogelijk nog bij het bedrijf MSD-Organon aanwezig waren. Een nieuwe Europese richtlijn bepaalt namelijk dat er in dit soort situaties een zorgplicht bestaat voor het bedrijf. Die komt er op neer dat gezorgd moet worden dat de dieren geplaatst worden in een gespecialiseerd opvangcentrum.

Esther Ouwehand - proefdieren