Sinds 15 september 2015 mogen er geen wilde dieren meer in circussen worden gehouden. Maar sinds diezelfde datum heeft de overheid al twee keer een ontheffing verleend aan circus Renz Berlin voor het laten meereizen, verplaatsen en op het circusterrein laten verblijven van olifant Carla. Zondag 15 januari verloopt de laatste ontheffing. Zou dit dan eindelijk een beter leven voor Carla betekenen?

Carla
Olifant Carla in circus Renz| Foto: Sylvia Hemme

Olifant Carla heeft al heel wat meegemaakt. Haar ellendige leven begon toen zij een jong en nog wild dier was en bruut uit haar natuurlijke omgeving werd gevangen. De barbaarse martelingen die door olifantentrainers zelf wordt omschreven als ‘Breaking the spirit’ zijn haar waarschijnlijk niet bespaard gebleven. Bekijk hieronder hoe dat in zijn werk gaat (let op, zeer schokkende beelden):

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Decennia lang leefde Carla samen met haar maatje Rhani in het circus. De olifanten vertoonden beide stereotiep gedrag, wat een uiting is van ernstige stress of verveling, en waren in slechte fysieke conditie. Karen Soeters bracht op 1 mei 2014 een bezoek aan het circus en liet samen met Wilde Dieren de Tent Uit de situatie en conditie van de beide olifanten onderzoeken door experts wereldwijd, waaronder de gerenommeerde Joyce Poole. Dit resulteerde in verschillende aangiftes en handhavingsverzoeken, maar ondanks het overweldigende bewijs besloot de NVWA niet over te gaan op inbeslagname van de dieren.

Ontheffing
Het verbod op wilde dieren in circussen had de verlossing moeten zijn voor de olifanten, maar op 8 oktober 2015 overleed Rhani, zoals deskundigen hadden voorspeld. Rhani heeft een zorgeloos leven niet meer mogen meemaken. Carla bleef alleen achter, ondragelijk voor een olifant, aangezien zij van nature zeer sociale dieren zijn. Om de druk op te voeren, startte PiepVandaag een petitie, die binnen korte tijd resulteerde in ruim 10.000 handtekeningen van mensen die Carla zo snel mogelijk naar een opvangcentrum wilden zien verhuizen. PiepVandaag ging tevens in beroep om Carla in beslag te laten nemen. Helaas besloot de overheid een ontheffing te verlenen aan het circus, waardoor Carla in het circus moest blijven.

De verbazing was groot toen bleek dat het circus een jaar later opnieuw een ontheffing kreeg. Deze meest recente ontheffing loopt op 15 januari af. Zou dit dan de verlossende datum zijn? Zou Carla dan eindelijk het circus kunnen verlaten?

Carla
Carla staat te ‘weven’ in haar tent | Foto Sylvia Hemme

Opvang
Volgens verschillende dierenbeschermingsorganisaties staat opvang voor Carla klaar. Er is tijdelijke opvang in Nederland, transport en permanente opvang voor Carla beschikbaar. De definitieve locatie is op voorhand niet te zeggen, omdat dit afhangt van de behoeften, maar ook gezondheidstoestand van Carla zelf. Zo is er plaats voor haar in Thailand, waar ze idealiter in haar natuurlijke klimaat zou kunnen leven, maar ook dichterbij, als bijvoorbeeld blijkt dat ze te zwak is om een verre reis aan te kunnen. Het welzijn van de olifanten –ook de reeds aanwezige dieren- staat bij een beslissing bovenaan. Deze inschattingen zijn echter pas te maken na medewerking door het circus of wanneer de olifant in beslag is genomen en onderzocht kan worden.

Verlossing
Hopelijk valt dit weekend het verlossende woord voor Carla, want een nieuwe ontheffing zou onterecht zijn. Niet alleen is in Nederland democratisch besloten om geen wilde dieren meer in circussen te houden en hebben verschillende dierenbeschermingsorganisaties staatssecretaris van Dam met een brandbrief opgeroepen geen nieuwe ontheffing meer te verlenen, ook loopt er nog een onderzoek en zijn de gestelde voorwaarden voor de ontheffing overtreden. De hoogste tijd dus om Carla eindelijk haar verdiende rust te geven en haar naar een opvangcentrum te brengen.

©PiepVandaag.nl Esther van der Spek