Het afschuwelijke leven van wilde dieren in circussen is na de invoering van het verbod in Nederland nog niet voorbij. Circusolifant Rhani overleed twee weken geleden, na jarenlang doodziek onder dwang kunstjes te moeten vertonen bij circus Renz Berlin. Vele internationale olifantenexperts, waaronder dr. Joyce Poole, riepen in 2013 samen met Wilde Dieren de Tent Uit het ministerie op om het ernstig verwaarloosde dier, en haar olifantenmaatje Carla, uit het circus te redden. Carla en Rhani konden worden opgevangen in een gespecialiseerd opvangcentrum, maar de NVWA veegde de zorgen van deze deskundigen van tafel. Voor Rhani is het nu te laat, maar het is noodzakelijk dat Carla zo snel mogelijk alsnog naar een opvangcentrum wordt verplaatst.

Ga direct naar de petitie!

Circus Renz Berlin - olifant - blind - circusolifant Carla
Olifant Carla is blind aan één oog

Circus zelf schiet tekort
Het circus berichtte dat Rhani overleden zou zijn door stress, veroorzaakt door heimwee naar het circus. Carla en Rhani zijn namelijk enkele weken geleden naar Duitsland gebracht wegens de invoering van het verbod op wilde dieren in circussen in Nederland per 15 september. Door voormalig staatssecretaris Dijksma de schuld te geven van de dood van Rhani hoopt het circus de discussie over het verbod op wilde circusdieren weer te doen oplaaien. Maar niemand minder dat het circus zelf is verantwoordelijk voor de zorg van Rhani en Carla, waar het jarenlang stelselmatig in tekort is geschoten.

Belang van olifanten genegeerd volgens experts
Zo reageerde olifantenarts dr. Rinku Gohain, werkzaam in India en Thailand, kort na het overlijden van Rhani:

“Het is treurig dat olifant Rhani er niet meer is. Extra triest is het dat, ondanks dat bekend was dat ze in slechte gezondheid verkeerde, wat door meerdere experts werd bevestigd, geen maatregelen zijn genomen. Hadden de autoriteiten geluisterd naar de adviezen en in het belang van de olifanten gehandeld, dan zou Rhani nog in leven zijn geweest. Als men echt gelooft dat ‘stress en heimwee’ de enige oorzaken zijn van het overlijden van Rhani, stel je dan eens voor wat een stress Carla dan moet doorstaan, nu ze de enige partner die ze lange tijd heeft gehad moet missen. Hierdoor vraag ik me af hoe veel meer olifanten dit met hun leven moeten bekopen, voor de autoriteiten eindelijk wakker worden. Ik hoop dat het overlijden van Rhani de autoriteiten aanzet tot nadenken en men de ernst van de situatie begrijpt, en inziet dat het noodzakelijk is dat Carla wordt overgedragen aan een opvang voor circusolifanten, voor het te laat is.”

Dr. Marion E. Garaï van Elephant Specialist Advisory Group in Zuid-Afrika zegt dat het argument van circus Renz Berlin, dat Rhani heimwee zou hebben naar het circus, volslagen onzin is. Het verbaast haar niet dat Rhani op zo’n jonge leeftijd (circa 42 jaar) is overleden.

“Beide olifanten werden onder vreselijke omstandigheden gehouden, op een natte en vieze vloer, in hun eigen urine en uitwerpselen.”

Ze geeft aan dat op foto’s te zien is dat Carla ook in slechte gezondheid verkeert; haar huid en teennagels zijn verwaarloosd en haar ingezonken slapen tonen aan dat ze aan ernstige stress lijdt.

“Carla moet worden weggehaald bij circus Renz Berlin en in een dierentuin of opvangcentrum worden geplaatst, zonder kettingen, in gezelschap van andere olifanten en met een goede (veterinaire) verzorging. Dit verdient ze.”

Ook dr. Tobias Dornbusch van European Elephant Group staat er niet van te kijken dat Rhani is overleden.

“De verklaring dat Rhani overleden is aan stress en heimwee naar het circus is nonsens. Al jarenlang behandelt het circus de olifanten zeer slecht en houdt de dieren onder gebrekkige omstandigheden, soms langdurig in een trailer, of geketend in een vieze tent. Rhani was al lang ziek, door de beroerde verzorging van het circus.”

Hij pleit voor het overdragen van Carla aan een opvangcentrum:

“Het contact met een trainer of verzorger is geen alternatief. Carla heeft het gezelschap van andere olifanten nodig. De lichamelijke toestand van Carla is al jarenlang slecht, vooral haar linkervoorpoot en linkeroog zijn er niet goed aan toe.”

Ernstige gezondheidsproblemen
Olifantendeskundigen hebben in 2013 al meerdere fysieke gebreken vastgesteld, waaronder vermoedelijke blindheid dan wel gedeeltelijke blindheid (bij Carla), een bloedende wond nabij het oor door gebruik van de olifantenhaak, gescheurde nagels en tekenen van een chronische voetinfectie en huidproblemen rond de nagels, ingevallen huidweefsel op de schedel, slechte conditie van de kauwspieren, uithangende labia, littekens op de benen vermoedelijk als gevolg van langdurig vastketenen, droge huid en huidinfecties, ernstige spieratrofie, vermoedelijke artritis en TBC (waarvoor het WUR het ministerie in 2008 al waarschuwde). Alle deskundigen verzochten de NVWA in 2013 om Carla en Rhani met onmiddellijke ingang in beslag te nemen en onder te brengen in een gespecialiseerd olifantenopvangcentrum.

Overtredingen
Er is sprake van diverse ernstige overtredingen van de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Artikel 1.3 tweede lid Wet Dieren stelt namelijk dat dieren wezens zijn met gevoel zijn en dat inbreuk op het welzijn van dieren verder dan redelijkerwijs noodzakelijk wordt voorkomen.

Overtreding van artikel 2.1 eerste lid Wet Dieren is een feit. Deze stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Hierdoor is bijvoorbeeld het gebruik van de olifantenhaak waarbij verwondingen ontstaan dierenmishandeling en een misdrijf.

Daarnaast zijn diverse regels van het Besluit houders van dieren overtreden, zoals artikel 1.6 eerste en tweede lid: beide olifanten werden ernstig belemmerd in hun bewegingsvrijheid, en door het vastketenen waren de dieren niet in staat aan hun fysiologische en ethologische behoeften te voldoen. Verder was de verzorger van de olifanten verplicht de wonden onmiddellijk te verzorgen. Het kan zijn dat de verzorger de wonden niet heeft herkend, wat betekent dat deze kennis en vaardigheden miste. Dit is een overtreding van artikelen 1.7 b en 1.7 c. Als de verzorger het dier willens en wetens niet heeft verzorgd, is het een overtreding van artikel 2.2 6e lid van de Wet Dieren en een misdrijf.

Een hulpbehoevend dier heeft recht op de nodige zorg volgens artikel 2.2 6e lid van de Wet Dieren. Uit de vele constateringen en overtredingen kan geconcludeerd worden dat hier duidelijk sprake is van dieren die zeer dringend hulp nodig hadden en ze dit is onthouden. Hier had tegen ingegrepen moeten worden door de overheid, die als enige in staat was de hulp te bieden die Rhani en Carla nodig hadden.

Lees de volledige onderbouwing in dit document. 

Aangifte WDdTU
Ruim twee jaar geleden, op 29 augustus 2013, deed vereniging Wilde Dieren de Tent Uit al aangifte van mishandeling, verwaarlozing en het onvoldoende zorg dragen van het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier (Destijds artikel 36 en 37 Gezondheids- en Welzijnswet Dieren, inmiddels Wet Dieren, en artikel 425 Wetboek van Strafrecht). Bij deze aangifte overhandigde de dierenwelzijnsorganisatie beeldmateriaal waarop onder andere te zien was dat olifanten Carla en Rhani ernstig werden verwaarloosd en mishandeld. Zo werd het fysieke, psychologische en emotionele welzijn van de dieren stelselmatig geschaad door ongeschikte leefomgeving, huisvesting, behandelwijze en onvoldoende, onjuiste of het gebrek aan soort-specifieke verzorging. Het leven van Carla en Rhani bij circus Renz Berlin is al jarenlang een marteling.

Lees hier de rapporten van de deskundigen terug:

Dr. Joyce Pool 31 mei 2014

Peter Stroud 2013

Dr. Tobias Dornbusch 17 juli 2013

Dr. Rinku Gohain 2013

Dr. Simon Adams 2013

Onzorgvuldige inspectie NVWA
Pas ruim 8 maanden na de aangifte van Wilde Dieren de Tent Uit ging de NVWA eindelijk een kijkje nemen bij het circus. In plaats van een deskundige dierenarts mee te nemen, liet de inspecteur van de NVWA zich vergezellen door een veearts. In hoeverre deze arts verstand heeft van olifanten en hun behoeften is ons niet bekend, maar na het lezen van het inspectierapport hebben wij hierover onze twijfels. Zo noemt de arts het bijvoorbeeld normaal dat een olifant een prolaps heeft (waarbij de inwendige organen door de vagina naar buiten verzakken). Ook herkent de arts de aanwezige ernstige spieratrofie van Rhani niet, en noemt haar ‘het smalle type met de hoge uitstekende ruggengraat’.

Terwijl internationale olifantendeskundigen en dierenartsen het erover eens zijn dat vastketenen van olifanten wreed en onacceptabel is en grote schade toebrengt aan het fysieke welzijn en de conditie van de olifant, benoemt deze arts de houten vlonders waarop de olifanten staan vastgeketend “ruim genoeg om een goede ligplaats van de olifanten te kunnen garanderen’. Ook is er een behoorlijke bewegingsvrijheid terwijl de olifanten gekluisterd zijn. Kwaliteit van huisvesting is ruim voldoende te noemen”. Beoordeel zelf maar of Carla en Rhani echt zo goed gehuisvest werden:

Rhani en Carla hadden amper beweginsvrijheid | Foto via Wilde Dieren de Tent Uit
Rhani en Carla hadden amper bewegingsvrijheid | Foto: Wilde Dieren de Tent Uit
circusolifant Carla
Rhani en Carla stonden geregeld in de viezigheid | Foto: Wilde Dieren de Tent Uit

Hoewel op de huid van de olifanten littekens te zien zijn van het gebruik van de olifantenhaak, schrijft de arts in het inspectierapport dat hij ‘geen verwondingen heeft kunnen waarnemen als gevolg van de kluistering, noch als gevolg van het mogelijke gebruik van een olifantenhaak (ankus)’. Als overmaat van onbetrokkenheid schrijft de arts tenslotte dat hij de beelden, waarop onder andere, het ruwe gebruik van de olifantenhaak te zien is, niet eens heeft bekeken.

Olifantenhaak - circusolifant Carla
Olifantenhaken | Foto credit: muzina_shanghai via Compfight cc

Aangifte PiepVandaag
Ook PiepVandaag.nl deed aangifte van dierenmishandeling en verwaarlozing nadat we op 1 mei 2014 samen met een gespecialiseerde dierenarts een bezoek brachten aan circus Renz Berlin. Lees hier het verslag van het bezoek van Karen Soeters terug.

Twee jaar na de aangifte van Wilde Dieren de Tent Uit en anderhalf jaar na de aangifte van PiepVandaag.nl is het helaas te laat voor Rhani. Het is noodzakelijk dat Carla nu eindelijk alsnog met pensioen gaat en wordt overgedragen aan een gespecialiseerd opvangcentrum zodat ze kan herstellen, in het gezelschap van andere olifanten.

Teken daarom de petitie!
[emailpetition id=”17″]

LET OP: Soms duurt het even voordat uw ondertekening meegenomen wordt in de telling.

[Op PiepVandaag.nl en met betrekking tot acties is het volgende privacybeleid van toepassing.]

Meer doen?

De link naar deze actie mailen naar vrienden!?

©PiepVandaag.nl