Wilde circusdieren verboden per 15 september 2015

 Na 10 jaar strijden voor een verbod op wilde dieren in circussen heft dierenbeschermingsorganisatie Wilde Dieren de Tent Uit zichzelf op vanwege het behalen van haar doel. Staatssecretaris Dijksma maakte gisteren bekend dat het verbod op wilde dieren in circussen vandaag (donderdag 10 september) in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Hierdoor wordt het door haar aangekondigde besluit definitief. Dankzij het verbod is het vanaf dinsdag aanstaande niet langer toegestaan om als circus rond te reizen met wilde (zoog)dieren, of hen kunstjes te laten vertonen. Een doorbraak in de wijze waarop Nederland omgaat met wilde dieren.

Tijgers in circus
Vanf 15 september verboden in Nederland | Foto: Yvonne in Willowick Ohio/Foter.com/CC BY

Wilde Dieren de Tent Uit ontstond in 2005 op initiatief van Jeroen Van Kernebeek, een vrijwilliger van de Groningse Dierenbescherming. Hierna volgde vele dierenbeschermingsorganisaties zoals Stichting AAP, Stichting Vier Voeters, World Animal Protection, Stichting Menodi, Stichting DierenLot, de Sophia Vereeniging, IFAW en lokale afdelingen van de Dierenbescherming die zich bij de vereniging aansloten. Directeur Leonie Vestering:

“Ieder goed doel zou ernaar moeten streven om zichzelf overbodig te maken door het bereiken van haar doelstellingen. In de praktijk komt het echter maar heel zelden voor dat dit ook daadwerkelijk lukt. Ik ben enorm trots op het behaalde resultaat en ben iedereen zo dankbaar voor de steun door de jaren heen om gezamenlijk dit doel te behalen.”

Opvang
Na aankondiging van het verbod in het Regeerakkoord in 2012 heeft Wilde Dieren de Tent Uit zich sterk gemaakt voor het realiseren van opvang voor alle wilde dieren in circussen. Leonie Vestering:

“Na jarenlang een onnatuurlijk leven te hebben geleid in het circus is het een verademing voor deze dieren om hun natuurlijk gedrag weer te mogen vertonen in een opvangcentrum. Rust, ruimte, professionele zorg en begeleiding stonden voorop in onze zoektocht naar het meest geschikte nieuwe thuis voor de circusdieren die straks met pensioen mogen.”

Toch heeft de staatssecretaris in het verbod niet voorzien in de opvang van de dieren. Wilde Dieren de Tent Uit vreest dat de wilde circusdieren die volgende week in Nederland verboden worden nu alsnog in het buitenland hun kunstjes moeten vertonen of ‘verdwijnen’ in een handelscircuit van exotische dieren.

Brieven
Gisteren overhandigde Wilde Dieren de Tent Uit duizenden brieven aan de staatssecretaris waarin ze wordt opgeroepen om gebruik te maken van het opvangaanbod. Dijksma gaf aan op dit moment nog niet te zullen voorzien in opvang van de dieren, maar dit besluit over te laten aan de circussen zelf. Deze hebben nog enkele dagen de tijd om een nieuwe locatie voor hun dieren te vinden. Het gaat om een beperkt aantal dieren: vijf Aziatische olifanten, één Afrikaanse olifant, drie tijgers en twee zebra’s. De aangesloten organisaties van Wilde Dieren de Tent Uit zullen na de opheffing controleren of het verbod wordt nageleefd en blijven garant staan voor het opvangaanbod.

Wilde Dieren de Tent Uit
Dijksma neemt brieven opvang circusdieren in ontvangst | Foto: WDdTU

Internationale verboden
Er zijn momenteel 23 landen wereldwijd die het gebruik van wilde dieren in circussen hebben verboden. In de EU hebben 9 landen een nationaal verbod op wilde circusdieren en 9 andere EU-landen hebben gedeeltelijke verboden. Nederland sluit als 10e land aan met een nationaal verbod op wilde (zoog)dieren in circussen.

Persbericht Wilde Dieren de Tent Uit


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.