Er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord. In 2008 diende de PvdA hier al een motie over in die het net niet haalde.

Circus Herman Renz

Circus Herman Renz laat weten geschrokken te zijn van het verbod:

“Wat verstaan de VVD en de PvdA  onder een wild dier. Wij werken al 25 jaar niet meer met dieren uit de wildernis. Ze zijn allemaal in gevangenschap geboren.”

In het Dierentuinenbesluit staat echter prima gedefinieerd wat wilde dieren zijn, namelijk:

Alle van nature in het wild levende diersoorten met uitzondering van diersoorten die voorkomen in de bijlage bij het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren en honden en katten.

Ook als deze dieren in gevangenschap zijn geboren, zijn het nog wilde dieren, omdat ze niet zijn gedomesticeerd. Dieren zoals olifanten, tijgers, leeuwen, kamelen, giraffen, nijlpaarden, zebra’s, apen, zeeleeuwen, krokodillen, alligators en slangen vallen dus allemaal onder het begrip ‘wilde dieren’.

Op dit moment worden er nog steeds zo’n 250 wilde dieren in circussen gebruikt. Nederland heeft nooit dierenwelzijnseisen gesteld aan het gebruik van circusdieren, maar is nu wel het derde Europese land dat wilde dieren in circussen verbiedt. Directeur Leonie Vestering:

“We zijn ontzettend blij! Eindelijk maakt Nederland een einde aan deze wrede vorm van dierenmishandeling.”

En wat moet er nu gebeuren met de wilde dieren die nu nog in een circus leven?

“We helpen graag om de dieren te herplaatsen in een opvangcentrum waar het welzijn van de dieren wél is geborgd” aldus Vestering.

PiepVandaag.nl feliciteert Wilde Dieren de Tent Uit met deze fantastisch overwinning.

Bron: NOS & Wilde Dieren de Tent Uit ©PiepVandaag.nl