Onbegrijpelijke beslissing van NVWA

Vanaf 15 september 2015 is bij wet geregeld dat er geen wilde zoogdieren meer gebruikt mogen worden in circus of bij andere optreden. De autoriteit die deze wet moet handhaven is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). En wat doet de NVWA? Circus Renz Berlin opnieuw een vergunning verlenen…

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit - wéér ontheffing
Carla staat te weven in haar tent | Foto Sylvia Hemme

Olifant Carla verblijft al jaren onder erbarmelijke omstandigheden in het circus. Eind vorig jaar verloor zij haar maatje Rhani waar zij jaren samen mee had geleefd, zijn hart begaf het. Carla bleef alleen achter. Het dier vertoont onder meer ernstige stress-stoornisssen en stereotiep gedrag door haar afschuwelijke jaren in het circus. Carla mag volgens de wet niet meer in het circus werken, niet meer vervoerd worden voor dat doel en wacht dus op een goed tehuis. Carla moet in beslag genomen worden door de overheid, zodat zij overgebracht kan worden naar een goed opvangadres. Zij verblijft alleen in een veel te kleine ruimte, ze wordt vastgeketend en er is door ooggetuigen een olifantenhaak in haar verblijf aangetroffen. Carla leeft op een natte en vieze vloer en ligt en staat in haar eigen urine en uitwerpselen.

Valse hoop?

Toen de wet op het verbod van gebruik en vervoer van wilde zoogdieren in circussen vorig jaar van kracht werd, ontstond er hoop dat aan de misstanden in het circus en de slechte leefsituatie van circusdieren snel een einde zou komen. De NVWA was de instantie die op de naleving van de wet moest toezien en zonodig zou ingrijpen. Maar niets blijkt minder waar. De NVWA lijkt zich helemaal niet in te zetten voor het dier, maar voor de belangen van haar eigenaar. Dit ondanks de ingediende bezwaren door PiepVandaag.nl, een indrukwekkende petitie met 10.000 handtekeningen, rapporten van gerenommeerde olifantenkenners waaruit blijkt dat het slecht gesteld is met Carla en haar leefomstandigheden en Kamervragen van de Partij voor de Dieren. Maar de NVWA lijkt alle bezwaren moeiteloos naast zich neer te leggen en klakkeloos het verzoek van de aanvrager te honereren. Reden voor PiepVandaag.nl om opnieuw bezwaar aan te tekenen tegen dit absurde besluit en de NVWA te vragen het dier in beslag te nemen. PiepVandaag.nl blijft van mening dat de verzorging van Carla niet voldoet aan het Besluit houders van dieren, waardoor het welzijn en de gezondheid van de circusolifant in het geding zijn. Aan de omstandigheden waaronder Carla gehouden wordt is niets veranderd, sterker nog, de situatie wordt elke dag nijpender.

©PiepVandaag.nl Lydia Zittema