Olifant Carla wordt wederom aan haar lot overgelaten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. PiepVandaag.nl deed voor de tweede keer een handhavingsverzoek, maar na inspectie weigert de NVWA het dier in beslag te nemen bij circus Renz Berlin. Omdat PiepVandaag.nl van mening is dat de verzorging van Carla niet voldoet aan het Besluit houders van dieren, waardoor het welzijn en de gezondheid van de circusolifant in het geding zijn, gaat PiepVandaag.nl in beroep. Daarnaast is bij de politie aangifte gedaan wegens dierenmishandeling.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
Carla staat te weven in haar tent | Foto: Sylvia Hemme

Volgens de NVWA vertoont de olifant geen tekenen die wijzen op fysieke mishandeling in de vorm van bijvoorbeeld littekens, verwaarlozing of haar reactie ten opzichte van de verzorgers. ‘De verzorging van de olifant is in orde’, aldus het verslag van de NVWA. Wel vertoont de olifant klinisch zichtbare afwijkingen die rijmen met de leeftijd van het dier. ‘Ook bij eerdere inspecties zijn geen overtredingen waargenomen’, aldus de NVWA in een brief aan PiepVandaag.nl.

Staatssecretaris Martijn van Dam zegt hierover in antwoord op de Kamervragen van de Partij voor de Dieren:

“Tijdens de inspectie zijn geen overtredingen van de Wet Dieren vastgesteld. Nu de NVWA geen overtredingen heeft vastgesteld, is er geen reden om de bewuste olifant in bewaring te nemen.”

Lees het antwoord op de Kamervragen hier.

Over het feit dat Carla solitair gehouden wordt en geen enkele bewegingsvrijheid heeft wordt met geen woord gerept.

Naleving Besluit houders van dieren onmogelijk
Artikel 2.1 eerste lid Wet Dieren stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Voor de nadere uitwerking hiervan dient het Besluit houders van dieren.

De vraag is dus of het Besluit houders van dieren wordt nageleefd, want als dat niet zo is, wordt de gezondheid of het welzijn van Carla benadeeld. De vraag is niet of een individuele inspecteur van mening is dat het welzijn wordt benadeeld. Persoonlijke meningen of standpunten doen helemaal niet ter zake. Het is heel simpel: worden de regels van het Besluit houders van dieren nageleefd? Het enige antwoord hierop is NEE, want Carla wordt solitair gehouden terwijl een olifant een groepsdier bij uitstek is; NEE, want Carla heeft niet de ruimte om zich vrij als een olifant te kunnen bewegen: een paar m2 is volstrekt onvoldoende voor een olifant; en NEE, want Carla heeft littekens als gevolg van het gebruik van de olifantenhaak. Sterker: deze haak is zelfs nog aangetroffen in de ruimte waar Carla nu verblijft. Zelfs als Carla tijdens de inspectie niet vastgeketend zou zijn geweest, doet dit niets af aan het antwoord op de vraag of de regels van het Besluit houders van dieren zijn nageleefd waardoor Carla’s welzijn en gezondheid ernstig zijn benadeeld.

Feit is dat door de wijze waarop Carla gehouden wordt, niet KAN worden voldaan aan de regels van het Besluit houders van dieren en dus wordt niet voldaan aan de wet zoals die door de wetgever zelf is opgesteld. Doordat de NVWA nu stelt dat het welzijn niet wordt benadeeld, stelt zij dus eigenlijk de door de overheid zelf opgestelde wettelijke dierenwelzijnsregels ter discussie, terwijl de NVWA juist wordt betaald om deze regels toe te passen en niet om persoonlijke meningen te ventileren. Alleen indien gesteld zou kunnen worden dat olifanten juist geen groepsdieren zijn en dat olifanten helemaal geen behoefte hebben om te kunnen bewegen en zoals een luiaard zich slechts een enkele meter per dag willen voortbewegen en dat het gebruik van een olifantenhaak heel normaal en gewoon toegestaan is, dan kan de NVWA beargumenteren dat de wettelijke regels niet zijn overtreden. Maar dat kan natuurlijk in dit geval niet.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
Foto: Sylvia Hemme

Dringend advies van deskundigen genegeerd
Vele internationale olifantenexperts, waaronder dr. Joyce Poole, riepen al in 2013 samen met Wilde Dieren de Tent Uit het ministerie op om het ernstig verwaarloosde dier, en haar olifantenmaatje Rhani, uit het circus te redden. Carla en Rhani konden worden opgevangen in een gespecialiseerd opvangcentrum, maar de NVWA veegde de zorgen van deze deskundigen van tafel. Voor Rhani is het nu te laat, maar het is noodzakelijk dat Carla zo snel mogelijk alsnog naar een opvangcentrum wordt verplaatst.

PiepVandaag.nl zal daarom in beroep gaan tegen het besluit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en heeft daarbij aangifte gedaan bij de politie wegens dierenmishandeling.

Wevend in haar tent
Afgelopen week is door Sylvia Hemme, een bezorgde burger, afgelopen week nieuw beeldmateriaal gemaakt van Carla:

“Het viel direct op dat Carla geen water tot haar beschikking heeft. Carla keek eigenlijk niet op of om toen we binnenkwamen. Ze is volledig in zichzelf gekeerd. Contact met haar maken was onmogelijk, het was alsof ze onder hypnose was. Ze vertoonde alleen maar stereotiep gedrag, heen en weer wiegend op dezelfde plek, haar voorpoten optillend. Carla stond op een houten vlonder en week geen centimeter van haar plek. Daarnaast vonden we een prikhaak in haar tent. Het was een vreselijk gezicht en mijn hart brak, ze staat daar weg te kwijnen.”

Bekijk hier de beelden die 24 december zijn gemaakt:

Een verzorgster van circus Renz Berlin meldt dat Carla hier 7 dagen per week, 24 uur per dag staat.

PiepVandaag.nl startte eerder een petitie die inmiddels door meer dan 10.000 mensen is getekend. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft laten weten de petitie niet in ontvangst te willen nemen en laat hiermee 10.000 bezorgde dierenbeschermers links liggen.

©PiepVandaag.nl