Donderdag 19 maart was in de uitzending Undercover in Nederland te zien hoe honden tijdens het trainen ernstig worden mishandeld door hun geleiders van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). De dieren werden onder meer geschopt en geslagen en er werd gebruik gemaakt van een zogenaamde stroombalk. Hiertegen heb ik aangifte gedaan bij de politie.

ernstige mishandeling honden bij KNPV
Hond wordt keihard tegen flank getrapt | Foto: screenshot Undercover in Nederland SBS6

De trainingen vinden plaats op verschillende locaties van leden van de KNPV. Deze vereniging staat los van de politie maar de politie koopt jaarlijks wel zo’n zestig honden van opleiders, die meestal lid zijn van de KNPV. En denk niet “dit is een incident”, want er is door Undercover in Nederland op drie locaties gefilmd, waar dezelfde misstanden te zien zijn en waar echt niemand van de omstanders ingrijpt. Het lijkt erop dat ook deze omstanders deze manier van ‘trainen’ normaal vinden.

ernstige mishandeling honden bij KNPV
Hond wordt meermalen hard geschopt en vernederd in het bijzijn van anderen | Foto: screenshot Undercover in Nederland SBS6

Dit moet onmiddellijk stoppen! En de mensen die op beeld te zien zijn moeten worden gestraft. Daarom heb ik aangifte bij de politie gedaan. Lees hieronder de tekst van mijn aangifte en het bijbehorende wettelijk kader.

ernstige mishandeling honden bij KNPV
Hond wordt keihard met stok geslagen en niemand grijpt in | Foto: screenshot Undercover in Nederland SBS6

Aangifte van ernstige mishandeling honden door leden KNPV

Naar aanleiding van de door Alberto Stegeman uitgezonden beelden op donderdag 19 maart, 20.30 uur op SBS 6 waarin ik duidelijk gezien heb dat de getoonde honden voor en tijdens het trainen ernstig werden mishandeld door hun geleiders cq trainers, doe ik daarvan aangifte.

Het doel van een training is gedrag aan of af te leren. Dit is, ook bij honden uit een zogenaamde werklijn, uitstekend te bereiken met niet aversieve leermethoden. Elke aversieve methode die toegepast wordt om dat doel te bereiken valt daardoor aan te merken als overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is en is daarmee expliciet verboden. Wanneer een dier niet in staat blijkt een oefening goed uit te voeren is de vraag meestal verkeerd gesteld door de trainer. Wanneer dat niet het geval is kan ook de conclusie getrokken worden dat het dier kennelijk ongeschikt is deze arbeid te verrichten.

De beelden laten duidelijk zien dat de honden zonder enige aanleiding zeer pijnlijke stroomstoten toegediend krijgen, de honden hard worden geslagen met een flexibele pijp, metalen prikbanden dragen, met diverse voorwerpen worden geslagen en worden geschopt in diverse situaties. Ook heb ik gezien dat er zo hard aan de hondenriem wordt getrokken dat het dier half opgehangen wordt. Door op deze wijze een hond aan zijn nek te trekken kan ernstig letsel aan de halswervels ontstaan. Ik heb gezien dat de dieren janken van de pijn en zeer angstig gedrag vertonen in voorgaande situaties. Voorts heb ik gezien dat de honden zich zeer onderdanig opstellen maar dat dit geen einde aan de mishandelingen maakt. Hieruit is voor mij op te maken dat de geleiders cq trainers op geen enkele wijze rekenschap laten zien ten aanzien van de borging van de intrinsieke waarden van deze honden.

Zelfs wanneer de honden zich goed op hun geleider c.q. trainer richten wordt er zwaar geweld toegepast. Gezien de aangelijnde situatie kunnen de honden geen kant op en hebben geen enkele mogelijkheid om te kunnen ontsnappen aan deze ernstige vormen van dierenmishandeling. Deze honden worden door deze wijze van trainen steeds lastiger te hanteren waardoor de kans vergroot dat zij gevaarlijk gedrag gaan vertonen (maatschappelijk onaanvaardbaar).

Ik verzoek u om ook te kijken in hoeverre de, mij onbekende, plegers van deze dierenmishandelingen dit deden terwijl zij een beroep uitoefende als trainer, fokker, handelaar, exporteur of andere diergerelateerde beroepen. Dit vraag ik expliciet omdat daar ingevolge artikel 8.12 lid 6 Wet dieren een strafverzwaring voor van toepassing is.

De artikelen die voor mijn aangifte verder minimaal van toepassing zijn betreffen:

Artikel 2.1 Wet dieren

1 Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

6 Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg (toegevoegd voor de mensen die de mishandelingen wel  zagen gebeuren maar niet ingrepen om de dieren te helpen)

2 Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend:

  1. een dier arbeid doen verrichten die kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is;

aangevuld met hetgeen staat in

Artikel 1.3 Besluit houders van dieren specifiek het genoemde onder b, c en g

en artikel Artikel 2.2 Wet dieren

8 Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden.
.

.
©AnimalsToday.nl Karen Soeters