Oostvaardersplassen definitief op z’n retour

In Flevoland is deze week het voorstel van de VVD en SGP aangenomen dat de Oostvaardersplassen ingrijpend zal doen veranderen. Natuur moet plaatsmaken voor recreatie, toerisme en de uitbreiding van Lelystad Airport. De kenmerkende grote grazers die er rondlopen, zullen hiervoor worden opgeofferd.

Oostvaardersplassen

Konik-paarden in de Oostvaardersplassen | Foto: EM Kintzel – Van Stokkum/Wikimedia

Het plan (pdf) moet zorgen voor meer recreatie en toerisme in de Oostvaardersplassen. Het gehele gebied zal een etalagegebied worden. Ook wordt de wettelijk vastgelegde bescherming van de natuur ondergeschikt gemaakt aan de geplande uitbreiding van Lelystad Airport. Alleen Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA stemden tegen.

Ganzen en grote grazers
Op dit moment is de wetgeving zo dat er bij de uitbreiding van Lelystad Airport rekening gehouden moet worden met de beschermde status van de Oostvaardersplassen. Kortgezegd: als ganzen en vliegtuigen hinder van elkaar ondervinden, moet het vliegverkeer zich aanpassen. Met het nieuwe plan zal dit worden omgedraaid, waarmee ruimte ontstaat voor soortgelijke taferelen als de verschrikkelijke afslachtingen van ganzen rond Schiphol.

De Oostvaardersplassen is een Natura2000 vogelrichtlijngebied, wat niet betekent dat er alleen zorg gedragen moet worden voor de vogels. De grote grazers zijn een belangrijke schakel in het ecosysteem en daardoor essentieel voor het behalen van de instandhoudingsdoelen voor de 31 zeldzame vogelsoorten. Toch willen de indienende partijen de grote grazers met driekwart verminderen.

Oostvaardersplassen

Grote grazers | Foto: GerardM./Wikimedia

Als reden voor het openen van de jacht (pro-actief afschot) noemen de partijen de aantallen grazers, die met elkaar het gebied kaal zouden vreten. De initiatiefnemers zeggen liever bomen te zien dan de huidige vlakte. Gedeputeerde Staten geeft in een reactie (pdf) op het voorstel aan dat het hier om een moerasgebied gaat. Wanneer dit verandert in een bos, zullen vogelsoorten verdwijnen. Daarbij geven deskundigen aan dat de populatie grote grazers juist vermindert, doordat er een natuurlijk evenwicht is ontstaan.

Dierenwelzijn
Een andere reden die de pro-jachtpartijen geven voor het verkleinen van de groep grazers is dierenwelzijn. Dierenarts Henk Luten geeft echter aan dat dierenwelzijn meer omvat dan honger:

“Vaak wordt gedacht dat als ze genoeg voedsel hebben, dat het welzijn is gegarandeerd. Maar het is niet alleen voedsel wat welzijn garandeert, maar het is ook sociaal gedrag, kuddegedrag, het is seksueel gedrag, het is jongen krijgen, jongen grootbrengen voor de oude dieren. Dat zijn heel erg belangrijke dingen in het leven van ook een dier.”

Rust
De rust die een dier in de Oostvaardersplassen ervaart omdat er geen pro-actief afschot plaatsvindt, weegt volgens ecoloog Han Olff ook mee voor het welzijn van een dier:

“Op de Veluwe zijn ze al twee kilometer verder van je vertrokken, omdat ze weten dat als je in de buurt van mensen komt, dan kun je een schot voor je hersens krijgen.”

Er is in het verleden veel te doen geweest om de grote grazers. Verschillende dieren stierven een akelige dood, zoals te zien is op beelden die nog steeds circuleren. Inmiddels is het beleid veranderd. Dieren komen beter de winter door en degenen die het niet blijken te halen, krijgen een genadeschot en hoeven niet te lijden.

Hoorzitting
Wetenschappers lieten tijdens een hoorzitting vorige week geen spaander heel van het voorstel. Voormalig senior adviseur Ecologie & Innovatie Rijkswaterstaat Theo Vulink liet weten het onbegrijpelijk te vinden dat zijn rapporten eraan ten grondslag zouden liggen. Vulink zei tijdens de hoorzitting:

“Het voorstel staat haaks op mijn verhaal.”

Onduidelijk
Han Olff, hoogleraar ecologie met als specialisme ecosystemen met grote grazers wereldwijd, gaf aan dat het een onduidelijk plan is dat ingaat tegen het recent door de provincie vastgestelde Natura2000-beheerplan. Ook gebruiken de indieners zelfbedachte terminologie waarvan de vraag is wat ermee wordt bedoeld:

“Dus ik vraag me echt af, weten de indieners wel waar ze het over hebben, met enig respect?”

Naar alle waarschijnlijkheid is het aangenomen initiatiefvoorstel juridisch niet houdbaar. Een externe juridische toets zal dit moeten uitwijzen.

Bronnen: Omroep Flevoland, Reformatorisch Dagblad, Stateninformatie Flevoland, PvdD Flevoland ©PiepVandaag.nl Esther van der Spek

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. Wij kwamen in 1961 wonen in het toenmalige Oost-Flevoland met geweldige stukken natuur zoals de Oostvaardersplassen , De Kamperhoek en nog diverse andere plekken . Ook enorme hoeveelheden watervogels , fazanten, en grof wild .op de randmeren . Logisch dat door de opbouw van dorpen en later steden er veel moest en ging verdwijnen . Maar laat in vredesnaam / in de natuurnaam deze 2 gebieden met rust zodat we allemaal kunnen en blijven genieten van deze natuur wereld . Laat het oer gevoel daar blijven . STEM op een politieke partij die dit soort zaken hoog in het vaandel heeft. Voordat we allemaal kunststof mensen gaan worden .

  • Dat is er maar 1 PvdD, want de rest doet na de verkiezingen zo maar het tegenovergestelde, zie PvdA.

 2. D.van Dierenvriend zegt:
 3. lea kinkelaar zegt:

  Weer een stuk mooie natuur opofferen voor het toerisme en het geld? Als we niet uitkijken houden we zo weinig moois over dat we in een heel ongezond land wonen. Allemaal voor het geld!!!!!!!!!!!!!!

  • Erica Hennekes zegt:

   Verkeerde beeldvorming in de media. Door aantal dieren op een bepaald aantal te houden, komt er een eind aan de jaarlijkse verhongering/afschot en vele honderden uitgemergelde kadavers n. destructie. Er zullen dan weer bomen en struiken kunnen groeien, waardoor de vroegere vogelrijkdom weer kan herstellen. Wanneer er minder korte grasmat is en meer ruigte zoals brandnetels en bramen is er minder foerageergebied voor ganzen en zullen deze aantallen vanzelf afnemen zonder jacht.

 4. Tja, een voorstel van VVD en SGP die dierenwelzijn als argument gebruiken. Alsof zij zich daar zo om bekommeren. Samen met het CDA zijn zij enorm voorstander van de massale vlees-, melk- en eierindustrie waarbij dieren op erbarmelijke manier misbruikt worden om zo veel mogelijk te moeten produceren. Ook andere vormen van dierenmisbruik houden zij het liefst in stand, zoals circussen en dolfinaria met wilde dieren, dierproefcentra, bontfokkerijen, handel in allerlei dieren, de gebruikelijke manier van diertransporten, veemarkten, dierententoonstellingen, dierentuinen. Het gaat dus zoals gewoonlijk ook hier weer om geld, vakantiehuisjes, hotels, appartementen, horeca, winkeltjes, enz. . En om het gevoel weer een groot project op hun naam gezet te hebben zodat zij zich “belangrijk” voelen. Wat een ramp dat Pretpark Oostvaardersplassen.

  • Welke partij zet zich het meest in voor het dierenwelzijn en de natuur, ik zie door de bomen het bos niet meer. Wie geeft me advies ?

 5. Niet te geloven weer dit! De natuur moet elke keer wijken voor geld en voor de zieke hobby van het jagen! Natuur is steeds weer de dupe!😠😠😢😢

  • @ A.Smits hier komt helemaal geen jager aan te pas.
   Dus verdiep u volgende keer eerst in de feiten voordat u weer een mening vormt.

  • Jammer Smits, dit heeft helemaal NIETS met de zieke hobby van het jagen te maken.
   Afschot vindt plaats door professionals in dienst van sbb.

   • Jannie de Jong zegt:

    Wat is het verschil ? Het zijn toch overal professionals met een geweer ? Neem de Veluwe, de Waterleidingduinen, overal worden dieren gedood door professionals…..en ook de jagerslobby zou zichzelf geen amateur willen noemen, toch ?

    • initiatieven voor het uitzetten van wisenten, waterbuffels, elanden en andere ongein komen niet van jagers maar van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de diverse provinciale landschappen. Dit zorgt alleen maar voor problemen en gevaren. Prutsnatuur.

     • Wat is daar op tegen, laat ze maar naar Groningen komen, want daar hebben we maar 1 soort, boeren.

    • Jannie, op zich heb je gelijk, maar Smits suggereerde dat dit alles door de lobbydruk van de jagers komt, en dat is pertinente onzin.

    • Kengai, lees je eens in, dan is het direct over met de onzin die je schrijft

     • Precies hj lees je eens in en denk niet altijd alleen aan je jagers vriendjes.
      Zo te zien is jou waarheid niet mijn waarheid, mag dat.

     • Kengai, dit heeft niks met mijn of jou waarheid te maken.
      ALLE afschot wordt verricht door beroepsmensen van sbb, er komt geen “hobbyjager “aan te pas.
      Dat is niet mijn waarheid, maar een keihard feit.