Er komt maar geen einde aan, de zinloze afslachting van dassen in Engeland. Weer zijn nieuwe gebieden toegewezen waar dassen gedood mogen worden. Met deze uitbreiding is de verwachting dat komende herfst 64.000 dieren de dood vinden.

dassen gedood
Een ongekend hoog aantal dassen mag dit jaar gedood worden in Engeland | ©Peter Burnage on Trend hype / CC BY-NC-ND

De dassendoding vindt dit jaar plaats in 43 gebieden, 11 meer dan vorig jaar. Elk jaar stijgt het aantal dassen dat gedood mag worden: deze massaslachting die nu al jaren duurt, heeft echter geen positief effect op het terugdringen van rundertuberculose. Wetenschappers en natuurbeschermers wijzen er al even zo lang op dat het doden van dassen, nota bene een beschermde diersoort onder de Badgers Protection Act, niet de juiste methode is om de verspreiding van de gevreesde ziekte te voorkomen. Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt, maar dat weerhoudt de Britse overheid er niet van om stug door te gaan met het uitroeien van de das. Ook houdt de overheid volgens professor Rosie Woodroffe veel te weinig rekening met de overdracht van rund op rund.

Doordat het aantal gebieden waar dassen worden gedood fors is uitgebreid, stijgt ook de hoeveelheid dieren die in de loop van een geweer zal kijken. Mogelijk komen zo’n 64.000 dassen dit najaar op een vreselijke manier aan hun einde. Een ongekend hoog aantal.

Recordaantal

Elk jaar wordt er een treurig nieuw record gevestigd. In het najaar van 2018 zijn 32.601 dassen gedood in Engeland, nóg meer dan in 2017. De dassendoding vond plaats in de graafschappen Dorset, Cornwall, Devon, Gloucestershire, Herefordshire, Cheshire, Somerset, Wiltshire, Staffordshire en Cumbria. In 2017 werd het aantal ‘cull’gebieden al fors uitgebreid naar 20, in 8 graafschappen, wat resulteerde in de dood van bijna 20.000 dassen. Dit enorme aantal overtrof het aantal in 2016, toen ook al zeer veel dassen gedood werden. In 2016 werden bijna 11.000 dassen afgemaakt, meer dan in de drie jaren daarvoor bij elkaar. Dit zijn de officiële cijfers, het is dan ook mogelijk dat het daadwerkelijke aantal nog hoger ligt. Volgens de dassenbeschermingsorganisate de Badger Trust zijn sinds 2013 meer dan 67.000 dassen gedood.

Forse uitbreiding regio waar op dassen gejaagd mag worden

De dassendoding, of ‘badger cull’ startte in 2013 in de graafschappen Gloucester en Somerset en wordt sinds die tijd jaarlijks uitgebreid naar steeds meer gebieden. Alleen in het graafschap Derbyshire is onlangs een verzoek om een vergunning voor de dassendoding afgewezen, omdat daar een succesvol vaccinatieprogramma loopt. Ook Carrie Symonds, de partner van premier Boris Johnson en een groot dierenliefhebster, was hierover zeer verheugd. De blijdschap om dat goede nieuws duurde helaas maar kort, nu duidelijk is dat boeren in 11 nieuwe gebieden vergunningen krijgen voor het afschieten van dassen.

Besmetting onder runderen

Professor Rosie Woodroffe van de Zoological Society of London:

“Het dodingsgebied is uitgebreid naar een ongelofelijk groot gebied, dat groter is dan de oppervlakte van Israël. Ik kan niet begrijpen waarom de regering deze enorme uitbreiding goedkeurt, terwijl het nog niet gereageerd heeft op de Godfrav-evaluatie, waar de overheid zelf de opdracht toe heeft gegeven en al bijna een jaar heeft liggen. De conclusie van het rapport is dat de overheid en de veehouderij zich veel te veel richten op het reduceren van de hoeveelheid dassen en veel te weinig aandacht schenken aan de overdracht van rund op rund, wat de voornaamste oorzaak is van de verspreiding van rundertuberculose onder vee.”

“Ministers roepen regelmatig op tot het beschermen van wilde dieren in andere landen, maar weigeren te investeren in het helpen van boeren om samen te leven met wilde dieren in hun eigen land.”

Ook Dominic Dyer, voorzitter van de Badger Trust, is geschrokken:

“Dit jaar zal het aantal dassen dat sinds de start van het dodingsprogramma is gedood, op meer dan 130.000 uitkomen. Een dier dat al sinds de IJstijd hier leeft zal dan in sommige delen van Engeland praktisch uitgestorven raken.”

“De publieke kosten voor de dassendoding worden geschat eind dit jaar boven de 60 miljoen pond uit te komen (bijna 68 miljoen euro, red.), terwijl de overheid geen bewijs kan overleggen dat deze wrede slachtpartij ook maar enige invloed heeft op het verlagen van de hoeveelheid gevallen van rundertuberculose.”

Veel leed

Het afschieten van dassen gaat met veel leed gepaard. Volgens professor Ranald Munro, een voormalig adviseur van de overheid, lijden de dieren onnoemelijk veel pijn. Uit onafhankelijk onderzoek door een groep experts, waarvan Munro voorzitter was, bleek dat 23% van de aangeschoten dassen een doodsstrijd leverde van meer dan 5 minuten. De conclusie van het rapport, opgesteld voor de regering, was dan ook dat de dassendoding inhumaan was.

Nieuwe beelden bewijzen wreedheid dassendoding Engeland

Bronnen:

©Animals Today Angelique Lagarde