De Britse regering heeft zich de woede van natuurbeschermers op de hals gehaald. Michael Gove, de Minister van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken, publiceerde onlangs nieuwe richtlijnen, waaruit blijkt dat dassen niet alleen mogen worden gedood in gebieden met een verhoogd risico op de verspreiding van rundertuberculose. Hij heeft ook de intentie om dassen te laten doden in gebieden waar de kans op een besmetting met de gevreesde ziekte laag is. Jagers kunnen zelfs een premie krijgen voor elk dassenlijk, wat een nog grotere stimulans is om deze prachtige dieren af te schieten.

op dassen gejaagd
Brits minister Michael Gove wil het dassendodingsgebied fors uitbreiden| | Foto: Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Al jaren beschouwen de conservatieve overheid en boeren de das als zondebok voor het overbrengen van rundertuberculose op vee. Ondanks dat wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt. Men is ervan overtuigd dat de dassen een reservoir zijn voor de ziekte en deze, hoewel ze meestal zelf niet ziek worden, overbrengen op vee. Hierdoor zou de ziekte in het Verenigd Koninkrijk en Wales nog steeds niet uitgeroeid zijn. Dit heeft grote economische gevolgen.

Premie
Daarom wordt het iconische wilde dier sinds 2013 jaarlijks massaal gedood. Al in 21 gebieden was het geoorloofd om, met vergunning van Natural England, dassen te doden tijdens het jachtseizoen in het najaar. Dit betreft de hoogrisicogebieden, die hoofdzakelijk in het zuidwesten liggen. Nu blijkt de regering het dodingsgebied zelfs nog forser uit te willen breiden naar laagrisicogebieden, waardoor in bijna het gehele land dassen mogen worden gedood. De jager kan een premie ontvangen tot £50,- (€ 57,53) per geschoten das.

Staatssecretaris George Eustice:

“Dit zal ervoor zorgen dat uitbraken snel in de kiem worden gesmoord, waardoor de verdere verspreiding van rundertuberculose onder wilde dieren en vee voorkomen wordt.”

Dassen vermijden koeien
De besmettelijke ziekte is sinds de jaren 80 een groot probleem voor veeboeren. Besmet vee wordt gedood en levert geen geld op; de schadepost kan hierdoor fors oplopen. Dassen kunnen (net als andere dieren overigens) drager zijn van de bacterie Mycobacterium bovis, die rundertuberculose veroorzaakt (boviene tuberculose). Er is echter geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dassen de ziekte overdragen op runderen. Sterker nog, er bestaat wel wetenschappelijk bewijs dat dassen vee vermijden. Daarnaast dragen koeien de ziekte waarschijnlijk juist over op dassen. Schrijver en illustrator Michael Clark is van mening:

“Ze zoeken onder koeienvlaaien naar wormen en kevers, en lopen zo een besmetting op.”

Verspreiding neemt toe
De ziekte wordt hoofdzakelijk overgedragen wordt van rund op rund. Ondanks het massaal doden van dassen, neemt het aantal runderen dat positief getest wordt, alleen maar toe. Desondanks kost dit al vijf jaar aan duizenden dassen onnodig het leven: in 2017 zijn (officieel) meer dan 19.200 dassen gedood.

Team Badger, een coalitie van dierenwelzijnsorganisaties geeft aan:

“We zijn geschokt dat de overheid het doden van dassen zal toestaan in de laagrisicogebieden in Engeland. Deze beslissing is nergens op gebaseerd. Ze kunnen niet bewijzen dat de dassendodingen effect hebben gehad. Sterker nog, de hoeveelheid uitbraken in kuddes in de zones waar dassen zijn gedood, is gestegen (ze kozen ervoor de waarschuwingen van deskundigen over verstoring van dassen te negeren).

Het doden van dassen zal nooit de verspreiding van rundertuberculose onder vee tegengaan. De enige oplossing is de ziekte uit te roeien in de kudde en zo te voorkomen dat wilde dieren worden geïnfecteerd.”

Dominic Dyer van dassenbeschermingsorganisatie Badger Trust:

“Gove is bezig met de meest kostbare en grootschalige slachtpartij van een beschermde diersoort ooit. In 2020 zullen 100.000 dassen gedood zijn in Engeland en Wales, en zal dit de belastingbetaler 100 miljoen pond hebben gekost.”

Veehouderij moet zelf maatregelen treffen
Dyer, en velen met hem, waaronder een schare aan wetenschappers, is van mening dat het doden van dassen geen invloed heeft op de verspreiding van de ziekte. Het is een ziekte van de vee-industrie, en moet dan ook binnen deze branche worden opgelost.

“We kunnen elke das in Engeland doden, maar dan nog zal rundertuberculose zich verspreiden binnen kuddes runderen, door onnauwkeurige tuberculosetesten, vervoer van runderen en matige bioveiligheidsmaatregelen.”

Bron: The Times ©Animals Today Angelique Lagarde


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.