Provincie Zuid-Holland heeft deze maand ten onrechte een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het afschieten van reeën in de provincie. De ontheffing is gebaseerd op aannames over schade aan gewassen en gevaarlijke verkeerssituaties. Nader onderzoek wijst uit dat vanaf 2011 geen schadevergoeding is uitgekeerd en totnogtoe ook geen cijfers bekend zijn van aanrijdingen en ongevallen als gevolg van reeën in deze provincie. De ontheffing had derhalve nooit afgegeven mogen worden en dient enkel en alleen de plezierjacht. 

Reeën
Foto: Asabengurtza (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Deze onterechte ontheffing stelt de jagers in de gelegenheid om honderden reeën in Zuid-Holland vlak voor Kerst af te schieten. In een aantal gebieden, zoals de Hoeksche Waard, gaat het om meer dan de helft van de totale populatie. Een bestuurlijke blunder, die onherstelbaar is.

Zodra de ontheffing was afgegeven, konden de jagers hier meteen gebruik van maken. Degenen die deze ontheffing betwisten, konden pas bezwaar maken als een deel van het kwaad al geschied is. Afschot van reeën is een zeer beladen onderwerp binnen Zuid-Holland. Het overgrote deel van de samenleving is hier een absolute tegenstander van. Diverse groeperingen binnen Zuid-Holland zijn inmiddels bezig met het opstellen van een bezwaarschrift tegen deze afgegeven ontheffing. Een natuur stichting uit Dordrecht is de eerste die afgelopen week een bezwaarschrift heeft ingediend en gevraagd heeft om een onmiddellijke opschorting van deze ontheffing.

De griffie van de voorzieningenrechter heeft deze vrijdag contact gehad met de stichting en aangegeven de ontheffing in ieder geval tijdelijk te willen opschorten. Om dit mogelijk te maken dient de indiener van de ontheffing, de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, echter eerst toestemming te verlenen. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland had hier zo vlak voor de kerst echter geen oren naar.

De heren geweren kunnen zich dit weekend in Zuid-Holland dus uitleven, waardoor tientallen prachtige weerloze reeën het leven zullen laten voor het plezier van de mannen uit de Faunabeheereenheid.

Aanstaande maandag neemt de voorzieningenrechter een besluit over het al dan niet tijdelijk opschorten van de ontheffing. Voor de inmiddels afgeschoten reeën komt dit besluit te laat.

©PiepVandaag.nl