Op undercoverbeelden die door Mercy For Animals zijn gemaakt is te zien hoe medewerkers van de Chilliwack Cattle Sales, Canada’s grootste melkveehouder, koeien schoppen, stompen, slaan met kettingen, metalen pijpen, stokken en harken. En dat is nog niet alles. De medewerkers knijpen en prikken ook in wonden die de koeien hebben opgelopen door infecties.

medewerkers
Kalfje op melkveehouderij | Foto: Angelique Lagarde/PiepVandaag.nl

Het undercover onderzoek van Mercy For Animals heeft geleid tot 20 aanklachten op grond van dierenmishandeling tegen de melkveehouderij, haar eigenaren en diverse medewerkers. Afgelopen december zijn de melkveehouderij en een van de eigenaren op basis van hetzelfde undercover onderzoek al veroordeeld voor dierenmishandelingen en moesten er boetes van bijna 350.000 dollar worden betaald. Op 13 april hebben drie medewerkers in de rechtszaal bekend schuldig te zijn aan dierenmishandeling. Het pleidooi in de zaken tegen vier andere medewerkers staat voor aankomende mei op de agenda van de rechtbank.

Naar aanleiding van verzoeken die op grond van het recht op informatievrijheid (in Nederland vergelijk met de Wet openbaarheid bestuur) zijn ingediend is aan het licht gekomen dat de BC Milk Marketing Board bij meer dan 25% van de melkveehouderijen in de Canadese provincie British Columbia niet voldoen aan de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in een periode van 18 maanden. Uit de opgevraagde rapporten is naar voren gekomen dat op de boerderijen in British Columbia koeien zijn die niet kunnen lopen, koeien die te dicht op elkaar zijn en koeien waarvan de staarten per ongeluk zijn afgerukt door machines. Kalfjes worden gebrandmerkt en van hun hoorns ontdaan zonder verdoving. Veel van de boerderijen waren verder niet in staat om een protocol te overhandigen waarin hun management praktijken staan opgetekend.

Naar aanleiding van het undercover onderzoek en de opgevraagde informatie heeft Mercy For Animals de minister van Landbouw van British Columbia gevraagd om de Dairy Code of Practice op te nemen in haar wetgeving. Deze Code bevat minimale standaarden voor het dierenwelzijn van koeien in de melkveehouderij. Mercy For Animals roept alle Canadese provincies op om deze Code op te nemen in haar regelgeving.

Bron: Mercy For Animals ©AnimalsToday


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.