De Staatssecretaris voor Dierenwelzijn in Brussel wil kermisattracties met pony’s in het Hoofdstedelijk Gewest in Brussel verbieden. Vorige week kondigde ze aan dat ze een wetsontwerp dat het gebruik van de zogenaamde kermispony’s moet verbieden zal voorleggen aan de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn waar onder andere dierenwelzijnsorganisatie GAIA deel van uitmaakt.

kermisattracties
Pony’s bij de paardenmarkt in Zuidlaren

GAIA-directeur Ann De Greef vindt het initiatief van de staatssecretaris goed nieuws:

“Kermispony’s zijn niet meer van deze tijd. Dierenwelzijnsorganisaties krijgen er al jaren klachten over en zijn al jaren vragende partij om ze niet meer toe te laten.”

Het Koninklijk Besluit uit 2013 met betrekking tot het welzijn van paarden en pony’s op kermissen stelt een reeks voorwaarden waaraan de carroussels moeten voldoen om een aantal wanpraktijken uit te sluiten en de leefomstandigheden van de pony’s te verbeteren.. Die regelgeving biedt echter onvoldoende garanties.

Ann De Greef:

“In de praktijk worden de wettelijke normen nauwelijks gecontroleerd tijdens lokale kermisevenementen. Dergelijke attracties met pony’s doen ook afbreuk aan de waardigheid van de dieren. Stichtende voorbeelden van respectvol omgaan met paarden zijn dergelijke attracties niet. Wij hebben altijd gezegd dat de huidige regelgeving slechts een stap is maar dat een verbod de beste optie blijft.”

De GAIA-directeur vult aan:

“Acht Brusselse gemeenten, vier Vlaamse (Antwerpen, Gent, Bredene en Leuven) en één Waalse (Waterloo) laten geen kermispony’s meer toe. Ik nodig de Vlaamse en Waalse ministers van Dierenwelzijn alvast uit om het voorbeeld van hun Brusselse collega te volgen.”

Bron: GAIA ©AnimalsToday