De gemeente Schiermonnikoog heeft tijdens Kallemooi 2019 ten onrechte een demonstratieverbod opgelegd, om te voorkomen dat dierenvrienden zouden protesteren tegen de traditie om een haan drie dagen in een mand op te hangen aan een mast van 18 meter. De bezwarencommissie van het eiland steunt met deze conclusie de klachten van demonstranten.

demonstratieverbod Schiermonnikoog Kallemooi
Demonstratieverbod tijdens Kallemooi 2019 was onterecht | Foto (illustratief): publiek domein

De bezwarencommissie van het eiland heeft de klachten van dierenvrienden gegrond verklaard. Zij wilden meerdere protesten houden, maar in het pinksterweekend mocht er van de gemeente Schiermonnikoog niet gedemonstreerd worden. Alleen tijdens het moment waarop de haan omhoog gehesen werd kon er in een aangewezen vak actiegevoerd worden. Vlaggen en spandoeken vasthouden aan stokken was verboden, evenals geluidsversterking. Die beperkingen hadden ook niet mogen worden opgelegd, zo stelt de commissie.

Demonstratieverbod onterecht

Volgens de gemeente is het demonstratierecht niet bewust beperkt maar werd er gehandeld in het belang van de openbare orde. De bezwarencommissie heeft die afweging afgekeurd:

“Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester zich beroepen op bestuurlijke
overmacht. De burgemeester had zich meer moeten inspannen om voor voldoende politie te zorgen, indien dit noodzakelijk zou zijn om wanordelijkheden te voorkomen.”

Burgemeester Ineke van Gent (GL) van Schiermonnikoog reageert hierop:

“De commissie is onafhankelijk en bekijkt het op haar eigen manier. Dat respecteer ik.”

Alle besluitvorming in 2020 was gebaseerd op eventuele schermutselingen of geweldplegingen, maar de betrokken partijen – Animal Save Nederland en dierenactivist Jan ten Cate zeggen hierover:

“Wij hadden geen kwade bedoelingen en zijn vreedzaam.”

Toch is ruzie niet uitgesloten tijdens zo’n demonstratie, al kan die ook door de eilandbewoners geïnitieerd worden. Wellicht dat burgemeester Ineke van Gent daarop wilde anticiperen, want ze staat nog altijd achter het besluit:

“Niet iedereen is blij met de demonstranten op het eiland. Deze demonstratie probeerde ik zo goed mogelijk te faciliteren. Ik torn niet aan het demonstratierecht.”

De burgemeester heeft hierop een andere visie dan de bezwarencommissie, die hierop zei:

“Elke inperking van de demonstratievrijheid moet in elk geval juridisch houdbaar zijn en goed gemotiveerd worden.”

Volgens de commissie is niet aangetoond dat er een ‘reële dreiging voor wanordelijkheden’ was, zo schrijft RTV Noord, ook niet in de vorm van tegenacties om de demonstratie van de dierenvrienden te verstoren. Die hebben aangekondigd ook dit jaar te demonstreren en daarmee door te gaan tot de levende haan wordt vervangen door een nephaan. Ze zijn blij met de uitspraak van de bezwarencommissie.
.

Kallemooi is aanstaande, de haan moet weer in de mand

Achterhaalde traditie

De haan van Kallemooi is een achterhaalde traditie in strijd met het bij wet vastgelegde respect voor de intrinsieke waarde van dieren. Tradities waarbij gesold wordt met dieren zijn niet meer van deze tijd en dienen derhalve afgeschaft te worden.
.

.
Bronnen:

  • Persbericht Animal Save Nederland
  • RTV Noord

©AnimalsToday.nl Bart van Riel