VIER VOETERSVIER VOETERS richt zich tot burgemeesters en dierenartsen 

De internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS reageert geschokt op de toestemming van het Roemeense constitutionele hof voor een wet die het mogelijk maakt zwerfhonden te doden. Met dit besluit negeert het hof zowel de oproep van de Europese Commissie om de internationale verdragen over dierenwelzijn te respecteren, als de expliciete politieke wens van de leden van het Europese Parlement.

Zwerfhonden Roemenië - massaslachting
Foto: Vier Voeters

“Woorden kunnen onze teleurstelling over deze gedateerde houding niet beschrijven. We hoeven niet eens te hopen dat de president zijn handtekening weigert te zetten onder de wet, aangezien hij degene is die het land opriep om tot doden over te gaan. We moeten ons nu richten tot burgemeesters en dierenartsen in de hoop dat zij hun positie gebruiken om massaslachtingen te voorkomen. We roepen ook Roemeense dierenliefhebbers op om zoveel mogelijk zwerfhonden te redden door adoptie”, aldus Helma van de Vondevoort, directeur van VIER VOETERS Nederland.

Het besluit van het hof strookt niet met het gedachtegoed van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de richtlijnen voor landdieren van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE). Tevens is het in strijd met het voorgaande besluit van slechts twee jaar terug:

“Het doden van zwerfhonden mag alleen gebruikt worden als laatste oplossing, wanneer alle andere beschikbare methoden correct zijn toegepast door lokale autoriteiten, maar niet het doel bereikt hebben om het fenomeen te verminderen of uit te faseren.” (Constitutioneel hof besluit nr. 1 van 11 januari 2012).

“De overheid heeft elke samenwerking met NGO’s om het probleem op te lossen middels een nationaal actieplan afgewezen, waardoor het merendeel van de lokale autoriteiten niet heeft meegewerkt aan een duurzame oplossing. Er is sprake van extreem slechte omstandigheden in asielen, verwaarloosde en lijdende dieren, een gebrek aan adoptiecampagnes en twijfelachtig gebruik van budgetten”, aldus Gabriel Paun, campagneleider bij VIER VOETERS Internationaal.

VIER VOETERS benadrukt dat het zwerfhondenprobleem alleen opgelost kan worden met een langetermijnstrategie: een nationaal programma van de overheid met een geïntegreerd concept van informatie en educatie van burgers, de promotie van adoptieprogramma’s, systematische castratieprojecten, identificatie met microchips, verplichte registratie en ten slotte het strafbaar stellen van het achterlaten van huisdieren.

“We staan open voor samenwerking met burgemeesters die het  zwerfdierenprobleem op een professionele en humane manier willen oplossen”, aldus Paun.

Persbericht Vier Voeters