De gemeente Leeuwarden is na een uitgebreide selectieprocedure verkozen tot de meest diervriendelijke gemeente van Nederland. Op basis van een 29 criteria die samen met het ministerie van LNV zijn vastgesteld is de verkiezing uitgezet. Gemeenten konden zichzelf nomineren of genomineerd worden door dierenhulporganisaties uit de gemeente. Maar liefst 33 gemeenten hebben zich aangemeld.

meest diervriendelijke gemeente
Leeuwarden is verkozen tot Meest Diervriendelijke Gemeente. Amsterdam staat op de tweede plek, Rotterdam op de derde | © DierenLot

Leeuwarden scoorde positief op maar liefst 27 van de 29 criteria. De gemeente was met name een positieve uitschieter, dankzij een ambtenaar die door de hele gemeente heen zeer verbindend werkt en echt insteekt op samenwerken, zowel met zijn collega’s door het hele gebouw (overal waar je kijkt zie je binnen en buiten het gemeentehuis groene daken, groene muren, nestkasten enz.) als door projecten samen met bewoners (vlindertuinen, bijenlinten, uitdelen van nestkasten), samen met boeren en organisaties (koploper in bermbeheer). Doordat hij veel werkt met studenten van de Hogere Agrarische School Van Hall Larenstein, weet hij ook de jeugd te stimuleren om diervriendelijk aan de slag te gaan. Je merkt dat de passie er in Leeuwarden vanaf straalt en dat de gemeente met relatief weinig middelen en budget het optimale uit de mogelijkheden van dierenwelzijn benut.

Alle drie deze gemeenten hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel staan, hebben daar ook serieus aandacht voor met een goed doordacht dierenwelzijnsbeleid, voldoende mankracht, goede afstemming en budget. Daarnaast is het niet alleen maar goed op papier, maar ook in de praktijk; dierenwelzijn wordt ook regelmatig getoetst middels evaluaties en moties. Je zou dat van grote steden als Amsterdam en Rotterdam ook mogen verwachten, maar tegelijkertijd hebben zij ook te maken met veel meer knelpunten dan kleinere steden. Denk aan zeer beperkte ruimte voor natuur, overlast van plaagdieren, agressieve honden in probleemwijken enz. Amsterdam is echt koploper als het gaat om het aanjagen van een landelijke chipplicht voor katten en het verbieden van verkoop van bont en het verkopen van levende krabben en kreeften op de markt. Rotterdam is koploper voor het omgaan met agressieve honden en het organiseren van gratis chipacties voor kattenbezitters.

De top 10 van de verkiezing ziet er als volgt uit:

  1. Leeuwarden
  2. Amsterdam
  3. Rotterdam
  4. Apeldoorn
  5. Zwolle
  6. Nieuwegein
  7. Tiel
  8. Zuidhorn
  9. Velsen
  10. Hoorn

DierenLot hoopt dat andere gemeenten uiteindelijk een voorbeeld gaan nemen aan de winnaar. Dierenwelzijn moet een belangrijk onderdeel worden van het gemeentebeleid, nu de landelijke overheid de verantwoordelijkheid over dier gerelateerde zaken als het chippen van honden en katten, overlast van dieren, opvang van zwerfdieren en omgang met agressieve honden steeds meer naar gemeenten overhevelt.

Persbericht DierenLot