Koala’s worden waarschijnlijk binnenkort op de lijst van bedreigde Australische diersoorten geplaatst. Dit geldt voor de provincies Queensland, New South Wales en de Australian Capital Territory. Voornamelijk de bosbranden tijdens de zomer van 2019-2020 hebben hiertoe geleid, maar ook vele andere factoren.

Koala op lijst bedreigde Australische diersoorten
Koala komt op lijst van bedreigde Australische diersoorten | Foto: publiek domein

Anderhalf jaar geleden werd Australië getroffen door een periode van buitengewoon intense bosbranden. Deze tijd wordt in de volksmond Black Summer genoemd en werd veroorzaakt door uitzonderlijke droogte en hiermee ook een gebrek aan vocht in de aarde. De extreem droge omstandigheden gedurende meerdere jaren achtereen werden op hun beurt opgewekt door temperatuurstijging veroorzaakt door klimaatverandering.
.

Meer dan 20 procent bossen verloren gegaan door bosbranden Australië

.
Veel Australische diersoorten ondervinden bedreigingen

De Black Summer behelsde uiteindelijk honderden bosbranden, voornamelijk in het zuidoosten van het land, die opgeteld bij benadering 18,6 miljoen hectare hebben verteerd. Hierdoor zijn bijna drie miljard landdieren door de branden getroffen en miljoenen om het leven gekomen, inclusief de complete populatie van enkele soorten die als gevolg hiervan zijn uitgestorven.
.

3 miljard dieren getroffen door Australische bosbranden

.
Ook de koala behoort dus tot de soorten die ernstig hebben geleden onder deze natuurramp. Minstens 6400 exemplaren zijn omgekomen in de bosbranden, wat neerkomt op minstens 15 procent van de populatie. Niet alleen de directe impact van het vuur zorgde hiervoor middels verstikking of verbranding, maar ook indirecte consequenties hebben hen de das omgedaan.
.

Meer dan 60.000 koala’s getroffen door branden in Australië

.
Ten eerste droogden de buideldieren uit en verhongerden zij, aangezien de eucalyptusbomen waarvan zij leven werden weggevaagd. Daarnaast verloren zij hun habitat, waardoor ze gedwongen werden om over de grond te verplaatsen in de zoektocht naar nieuw leefgebied. Dit is onnatuurlijk voor hen omdat ze normaliter in de bomen leven. Ze zijn in die omstandigheden dan ook erg kwetsbaar voor aanvallen van honden en katten en kunnen worden aangereden door passerende voertuigen. Zelfs als zij al deze risico’s overleven, zorgt het verdwijnen van habitat voor meer concurrentie tussen de dieren. Zij zullen in zulke omstandigheden dus nooit verzekerd zijn van een overvloed aan voedsel en vrede.

Andere bedreigingen

Ook vóór de Black Summer hing het voortbestaan van de koala aan een zijden draadje. In New South Wales was de populatie sinds 2001 al afgenomen met tussen de 33 en 61 procent. Er wordt verwacht dat tegen het jaar 2050 de diersoort uitgestorven zou kunnen zijn in deze staat. Ook Queensland telt zeker 50 procent minder koala’s dan aan het begin van dit millennium.

Foto: publiek domein

Behalve bosbranden zijn ook andere klimaatgerelateerde oorzaken geconstateerd. Zo zorgen verhoogde CO2-concentraties voor een achteruitgang in voedselkwaliteit. Dit komt doordat planten sneller groeien met meer CO2 in de lucht, waardoor dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen moet worden verdeeld over een grotere hoeveelheid eucalyptusbladeren. Dit leidt vervolgens tot gedwongen verplaatsing van koala’s naar nieuwe leefgebieden en dus verhoogde kwetsbaarheid tijdens hun reis. Verder zorgt klimaatverandering voor toename van droogte en risico op uitdroging.

Dit is echter niet alles, ook houtkap voor land- en huizenbouw en chlamydia vormen een groot gevaar. Deze seksueel overdraagbare aandoening is een groot probleem voor het buideldier, aangezien alle groepen behalve één hiermee zijn besmet. Wanneer chlamydia onbehandeld blijft, volgt onvruchtbaarheid.

Foto: publiek domein

Om de tragische ontwikkelingen richting uitsterving te stoppen heeft de overheid beloofd 18 miljoen dollar beschikbaar te stellen. Het is overigens onbekend of dit iets gaat uithalen, de schadelijke gewoontes van de mens zijn immers diep doorgedrongen in de maatschappij.

Bronnen:

Vogelbekdieren hebben dringend extra bescherming nodig

Corruptie of laksheid? Australië faalt in bescherming inheemse diersoorten

©AnimalsToday.nl Sacha Hoff