Een nieuw onderzoek toont aan dat koala’s uit zullen sterven in de staat New South Wales voor het jaar 2050 tenzij er ingrijpend en dringend actie wordt uitgevoerd. Een kwart van de habitat van de koala’s is door de hevige bosbranden eerder dit jaar vernietigd. 

koala's
Koala’s mogelijk voor 2050 uitgestorven in New South Wales | Foto: Pixabay

Koala’s tellen

Het is heel lastig om precies te bepalen hoeveel koala’s er nu werkelijk zijn, hoeveel er waren en hoeveel er zijn gestorven door en sinds de bosbranden die Australië eind vorig jaar en begin dit jaar teisterden. Dit heeft vooral te maken met de verspreiding van de koala’s over een gebied in Oost-Australië van grofweg 2000 bij 1000 km. Om een beter beeld te scheppen; dat is een gebied ongeveer even groot als Italië, Polen, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland en België tezamen. 

 

Eind 2017 kwam een onderzoek, uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie Australian Koala Foundation (AKF), naar buiten met de behaalde resultaten. Het onderzoek was gestart door de stichting nadat de Australische federale overheid in 2006 de beslissing nam om de Koala niet als kwetsbaar te rangschikken. Om de diersoort te beschermen was het noodzakelijk om te weten hoeveel koala’s er waren en waar ze zich bevonden. Het resultaat van dit 28 jaar lang durende onderzoek, wat in totaal 15 miljoen USD kostte, was een gedetailleerde map waarin de leefgebieden van koala’s in kaart werden gebracht en het aantal per regio. Het totale aantal koala’s in Australië werd toen geschat tussen de 47.860 en 85.695. Tevens werden de leefomgevingen en voedsel van de koala’s in kaart gebracht. 

Kaart: Save the Koala

Een ander onderzoek, uitgevoerd door 15 koala-experts en gepubliceerd begin 2016, kwam met hele andere cijfers aanzetten. Het onderzoek had als kernconclusie dat het niet nodig was om hoge niveaus van zekerheid of consensus onder de experts te behalen voordat er goede schattingen konden worden gemaakt. Blijkbaar was het mogelijk door het gebruik van een kwantitatieve wetenschappelijke methode om schattingen af te leiden van koalapopulaties en trends, gezien de afwezigheid van empirische data over abundanties. Gek genoeg kwamen zij daardoor met een schatting van pak hem beet 329.000 koala’s. De onzekerheid van de populatiegrootte was minimaal 63% voor alle gebieden waar onderzoek was gedaan. 

De schade

Het is dus wel te stellen dat het lastig is om 100 procent zekerheid te creëren met betrekking tot de hoeveelheid koala’s in Australië. Echter, uit een jaar durend onderzoek uitgevoerd door een parlementair comité in New South Wales (NSW), blijkt dat het aantal koala’s in NSW zo laag zou kunnen zijn als 12.000. Dit komt overeen met de data aangeleverd door de AKF. Het comité, wat bestaat uit parlementariërs van verschillende partijen, gaf aan dat de koala’s al aan het lijden waren voor de verschrikkelijke bosbranden eerder dit jaar. Het verlies en fragmenteren van de bossen die als leefomgeving dienen voor de koala’s stuurden het verval. Cate Faehrmann, parlementariër en voorzitster van het comité, zei hierover:

“Wat we voor de bosbranden hoorden was ongelofelijk zorgwekkend met betrekking tot hoe erg de koala-aantallen aan het dalen waren. Voor de bosbranden hoorden we verslagen van dierenverzorgers hoe koala’s in hun zorg kwamen en uitgedroogd en ondervoed waren. Dit door de droogte, hittegolven en watertekorten.”

 

In de laatste 20 jaar is de hoeveelheid koala’s in NSW met tweederde gedaald. Het dodental als gevolg van de laatste reeks bosbranden ligt boven de 5.000 koala’s. Koala’s vermenigvuldigen zichzelf erg langzaam. Een vrouwelijke koala baart maximaal één ‘joey’ (jonkie) per jaar. En dit onder perfecte omstandigheden, met genoeg voedsel en geen grote verstoringen.

Incompetentie en corruptie van/op het hoogste niveau

De Australische overheid staat al enige tijd onder druk vanwege de EPBC Act die momenteel de dieren en het milieu in het land zou moeten beschermen en hierin volledig de plank misslaat. Een eerder artikel van Animals Today beschreef het proces binnen de EPBC Act in detail. Het komt er in principe op neer dat het niet noodzakelijk is voor de Australische Minister van Milieu om belangrijke bedreigende processen in achting te nemen wanneer er beslissingen moeten worden genomen over projecten die het milieu kunnen aantasten. Hij of zij kan in feite een eigen agenda nastreven, wat dan ook constant gebeurt. 

Corruptie of laksheid? Australië faalt in bescherming inheemse diersoorten

“Telkens weer krijgen we bewijs aangeleverd dat laat zien hoe onze huidige wetten ontoereikend zijn en het vernietigen van de kern van het koala-habitat faciliteren. De huidige strategieën en beleid om de koala als diersoort te beschermen werken niet”, aldus Cate Faehrmann. 

Het comité heeft 42 aanbevelingen aangedragen, waaronder het bouwen van viaducten over drukke wegen waar koala’s aangereden worden door auto’s en het creëren van leefgebieden in nationale parken waar de dieren beschermd kunnen worden. De federale overheid verwelkomde het verslag, maar liet niet gelijk weten welke aanbevelingen het zou aannemen.

De Minister van Milieu, Matt Kean, gaf aan dat:

“De koala is een iconisch Australisch dier en over de hele wereld bekend. Het is een nationale schat en we zullen alles in onze macht doen om het te beschermen voor toekomstige generaties.”

Wat er echter niet gedaan kan worden is de koala als bedreigde diersoort te classificeren. Zodra de koala als bedreigde diersoort wordt erkend, dan zullen er verdere restricties op ontwikkelingstoepassingen die van invloed zijn op koala’s volgen. In sommige gevallen zou het dan zelfs betekenen dat zulke bouwontwikkelingen volledig stopgezet zouden moeten worden. Meer dan drie maanden geleden kwam het Australische Ministerie van Milieu met een verklaring naar buiten dat gezien de hevige verliezen in koala-aantallen, de diersoort misschien de status zou krijgen van bedreigde diersoort

Daar is helaas verder niks mee gedaan en over een paar maanden zal de volgende reeks bosbranden beginnen. De vraag is nu of er genoeg koala’s overblijven, aangezien de koala’s hun aantallen niet hoog genoeg kunnen krijgen om de volgende ronde te overleven. Het is aannemelijk dat de situatie alleen maar zal verslechteren, aangezien lege beloftes niet veel aan de situatie verbeteren.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Roy Geers