De regering van Emmanuel Macron introduceert een vijfjarenplan voor de geleidelijke beëindiging van het gebruik van wilde dieren in de Franse circussen en een verbod op nertsenfokkerijen en dolfinaria. De Franse minister voor ecologische transitie, Barbara Pompili, kondigde de invoering van deze nieuwe maatregelen aan. De regering zal 8 miljoen euro investeren in de omscholing en aanpassing van onder andere dolfinariapersoneel en reizende circussen.

Frans verbod circusdieren, dolfinaria en nertsenfokkerijen
Frankrijk verbiedt wilde dieren in het circus, nertsenfokkerijen en dolfinaria | Foto (illustratief): publiek domein

Minister Pompili legt uit dat de houding tegenover dieren sterk is veranderd in het land. Momenteel worden er ongeveer vijfhonderd wilde dieren uitgebuit in Franse circussen. De minister benadrukte dat er voor elk dier naar een opvang wordt gezocht, daar deze dieren niet overleven in het wild. Het gaat bij de nieuwe maatregelen uitsluitend om reizende circusdieren en niet om dieren die deel uit maken van ander soort voorstellingen. Niettemin zal er aandacht zijn voor een verbetering van de leefomstandigheden van gekooide dieren in dierentuinen.

Frans verbod circusdieren, dolfinaria en nertsenfokkerijen
Ontmantelde nertsenfarm in Spelderholt (2014) | Foto: Apdency/Wikimedia

Exit nertsenfokkerijen

Ook de nertsen zijn niet vergeten bij de opstelling van deze maatregelen. Modestad Parijs zal het voortaan zonder nertsenbont moeten doen. Nertsenbont is een van de meest gebruikte huiden in de high-end mode. Frankrijk heeft vier nertsenfokkerijen. Deze gruwelijke fokkerijen zijn volgens Pompili niet meer van deze tijd:

“Het wordt tijd dat onze achterhaalde fascinatie voor deze wilde dieren zich niet langer vertaalt in situaties waarin hun gevangenschap wordt verkozen boven hun welzijn.”

Frans verbod circusdieren, dolfinaria en nertsenfokkerijen
Frankrijk verbiedt dolfinaria | Foto (deel reclameposter Dolfinarium Harderwijk): Bart van Riel/Animals Today

Dolfinaria

Na de invoering van de nieuwe regelgeving is het ook niet meer toegestaan dolfijnen en orka´s op te nemen of voort te planten. Daarnaast is het verboden nieuwe dolfinaria te openen. Voor de dolfijnen en orka´s in de huidige drie Franse dolfinaria, zal een reservaat worden gecreëerd. Volgens minister Pompili is hiervoor een periode van ongeveer 7 tot 10 jaar voorbereiding nodig.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools