Het sojamoratorium is verlengd met een jaar, tot mei 2016. Een overwinning voor het Amazone-gebied. Dit betekent dat bedrijven geen soja mogen inkopen uit recent ontboste gebieden in de Amazone. Door de uitspraak wordt het kappen van bos tegengegaan en bedrijven beloven zich in te zetten voor duurzamere sojateelt.

Sojateelt - Cerrado
Foto: Adriano Gambarini – WWF

Sojateelt wordt steeds populairder. Nu al is een gebied ter grootte van Duitsland aan bos verdwenen voor de teelt. Jaguars en reuzenmiereneters zien hun leefgebied steeds meer verdwijnen. Soja wordt vooral verwerkt in veevoer, voor de productie van vlees, eieren en zuivel. China en Nederland zijn de grootste afnemers ter wereld.

Volgens het moratorium mogen bedrijven geen soja inkopen, verhandelen of de teelt ervan financieren als het afkomstig is uit gebieden waar na juli 2008 bos is gekapt. In de nieuwe overeenkomst gaan de partijen nog verder dan de Boswet die de regering in Brazilië vorig jaar heeft ingevoerd. Het Wereld natuur Fonds (WNF) vond de eisen voor bosbehoud niet ver genoeg gaan. Ook daders van illegale houtkap kregen in sommige gevallen amnestie.

Goede elementen uit de Boswet worden snel uitgevoerd. Sojatelers moeten volgens deze wet bos op hun land en langs rivieroevers beschermen.
Volgens Sandra Mulder, soja-expert van het WNF, is hiermee een nieuwe fase ingegaan:

“Bovenop de al langer bestaande afspraak om geen ontbossing in de Amazone toe te staan voor sojaproductie, zijn twee nieuwe doelen toegevoegd. Er wordt gewerkt aan effectieve implementatie van de Boswet en van verbeterde landbouwmethoden in de sojateelt, zoals het terugdringen van het gebruik van pesticiden. Het is wel teleurstellend dat er nog steeds geen afspraken zijn over het stoppen van natuurvernietiging in het savannebos van de Cerrado. Dat gebied is al voor een belangrijk deel verloren gegaan, doordat het is toegestaan tot soms tot 80 procent van de oorspronkelijke vegetatie om te zetten in gigantische sojavelden”.

Volgens de Braziliaanse regering is de ontbossing de laatste 12 maanden gedaald met 18 procent. Tussen augustus 2013 en juli 2014 is 4848 vierkante kilometer ongerept regenwoud verdwenen, een gebied zo groot als Noord-Brabant.

Niet alleen sojateelt is een bedreiging voor de natuur. Ook de oprukkende landbouw en veeteelt, mijnindustrie, aanleg van wegen en dammen dragen hun steentje bij aan de ontbossing van het Amazonegebied. Uit een recente studie van het WNF blijkt dat 27 beschermde gebieden in het grootste regenwoud ter wereld worden bedreigd door ontbossing. Een gebied, liggend in de noordelijke regio, met een oppervlak van 4,5 miljoen hectare. Door middel van controle hoopt het WNF ontbossing tegen te gaan.

Bron: WNF ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven