Heb je ook het idee dat wij nu wel zo’n beetje alle soorten vogels en zoogdieren ontdekt hebben en een naam hebben gegeven? Dan kun je wel eens bedrogen uitkomen. Een team van vier vogelaars uit Nederland heeft in het Al Hajar-gebergte, een streek in Oman, een nieuwe uilensoort ontdekt.

Omaanse uil
Omaanse uil | Foto: Arnoud B van den Berg/The Sound Approach

Wat de ontdekking zo sensationeel maakt is dat de vogel is ontdekt in een open gebied in Oman waar veel biologen rondlopen. En dus niet in een afgelegen deel diep in het oerwoud in Zuid-Amerika, West-Afrika of Azië. Het dier is vernoemd naar het land waar het is ondekt: de Omaanse uil.

Vreemd geluid

In maart jl. waren de vogelaars actief voor een project van The Sound Approach, een organisatie die geluiden van vogelsoorten documenteert. Plots hoorde één van hen een onbekend geluid dat klonk als de eerste strofe van Richard Wagner’s ‘Daar komt de bruid’. Helaas kregen de vogelaars de uil niet te zien. Wel werden er geluidsopnamen gemaakt en kon men thuis in Nederland alle bekende geluiden afluisteren. Het nieuwe geluid zat er niet bij. Het vermoeden dat een nieuwe soort was ontdekt werd steeds groter.

In april bezochten twee vogelaars het gebied opnieuw en opnieuw hoorden zij de uil. Uiteindelijk konden zij foto’s maken van het dier, zittend op een klifwand.

Zeer zeldzaam

De ontdekkers hebben slechts 6 à 7 exemplaren ontdekt. Dat kans dat de soort dus zeer zeldzaam is, is groot. Om de soort te kunnen beschermen moet eerst voldaan worden aan de zogenaamde publicatie-eis. Deze werd dus snel opgestart. Nadat de soort officieel is beschreven kan pas worden overgegaan op beschermingsmaatregelen. Daarbij heeft de uil het geluk dat zij in Oman voorkomt. In Oman leeft natuurbescherming sterk onder de bevolking. Een groot verschil met de omringende landen.

Niet gedood

Als een nieuwe soort voor de wetenschap wordt beschreven, wordt het eerst gevonden exemplaar meestal gedood zodat een wetenschapper tot beschrijving kan overgaan. Men noemt dit het oerexemplaar of holotype. Gelukkig voor de Omaanse uil is dat hier niet het geval. De soort is waarschijnlijk zo zeldzaam dat hij is beschreven aan de hand van een levend exemplaar, foto’s en geluidsopnamen.

Bron: Vogelbescherming ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven