In het Ujung Kulon National Park (UKNP) in Indonesië zijn twee Javaanse neushoornkalfjes geboren. De kalveren, een mannetje en een vrouwtje, werden eerder dit jaar op meerdere cameravallen gezien. Dit is hoopvol, want er is een stijging te zien in de aantallen geboortes van deze bijna uitgestorven diersoort.

Twee zeer bedreigde Javaanse neushoornkalfjes geboren
Twee zeer bedreigde Javaanse neushoornkalfjes geboren | Foto (27 maart 2021): Indonesian Ministry of Environment and Forestry

Het vrouwelijke jong, geschat op 3 tot 5 maanden oud, schijnt de tweede nakomeling te zijn van neushoorn Ambu, die in 2017 voor het eerst beviel. Het mannelijke jong, geschat op een jaar oud, werd gespot met zijn moeder Palasari. Volgens de International Rhino Foundation (IRF) is er sinds 2012 ieder jaar minstens één pasgeboren Javaanse neushoornkalf geregistreerd. In een verklaring van het Indonesische ministerie van Milieu wordt het volgende gezegd:

“De gestage natuurlijke geboorte van de Javaanse neushoorn in het Ujung Kulon National Park geeft het succes aan van het volledige beschermingsbeleid dat in zijn hele leefgebied in het park wordt uitgevoerd.”

Laatste veilige haven

Het UKNP ligt op de westpunt van het Indonesische eiland Java, het laatste leefgebied van de Javaanse neushoorn (Rhinoceros sondaicus). Het gebied met weelderig regenwoud en zoetwaterstromen is ongeveer 5.100 hectare groot. De neushoornpopulatie die in dat gebied leeft bestaat nu uit 73 individuen, bestaande uit 40 mannetjes en 33 vrouwtjes.

Twee zeer bedreigde Javaanse neushoornkalfjes geboren
Javaanse neushoorn met jong (18 maart 2021) | Foto: Indonesian Ministry of Environment and Forestry

De soort kwam ooit in heel Zuidoost-Azië voor, tot in Oost-India. De populatie van duizenden Javaanse neushoorns nam in rap tempo af door stroperij en doordat mensen in hun leefgebied terecht kwamen. Tegenwoordig is Ujung Kulon de laatste veilige haven van de Javaanse neushoorn. Er zijn al meer dan twintig jaar geen pogingen tot stropen gemeld. Er is een strenge bescherming die wordt uitgevoerd door patrouilleteams die bekend staan als neushoornbeschermingseenheden.

Neushoorns blijven bedreigd

Experts melden, ondanks bescherming van de neushoorns, een aantal ernstige bedreigingen van hun habitat, zoals illegale visserij en kreeftenvangst in de beschermde wateren van het park. De regering van Indonesië heeft in mei 2020 de vangst van kreeftenlarven uit het wild voor de export hervat. Hierdoor zijn de oevers van Ujung Kulon opengesteld voor vissers.
.

.
Een andere bedreiging voor de neushoornpopulatie is de actieve vulkaan Anak Krakatau. Het park ligt in de schaduw van de vulkaan. In december 2018 was er een uitbarsting die een tsunami veroorzaakte. Ook Ujong Kulon werd getroffen en meer dan 400 mensen kwamen hierbij om, inclusief twee parkfunctionarissen. De neushoorns bleven ongedeerd.

Zo’n vulkaanuitbarsting, of een ziekte-uitbraak van veekuddes, kan ertoe leiden dat de populatie in een keer verdwijnt. Er zijn al jaren plannen om een andere habitat te vinden voor de Javaanse neushoorns, maar er is nog steeds geen nieuwe plaats gekozen. De Indonesische regering heeft nu gekozen voor het uitbreiden van de habitat binnen het UKNP.
.

Stroperij om hoorns

Tien jaar geleden werd de populatie Javaanse neushoorns geschat op minder dan 50 individuen. De laatste van de soort buiten Indonesië leefde in Vietnam, maar deze werd in 2010 uitgestorven verklaard als gevolg van stroperij. In Indonesië leven naast de Javaanse neushoorns, ook de tweehoornige Sumatraanse neushoorns, die ook wel bekend staan als harige neushoorns. De populatie is geschat op minder dan 200. De dieren leven in geïsoleerde gebieden op het eiland Sumatra en Sabah (Maleisisch Borneo). De daling van beide soorten neushoorns komt voornamelijk door de stroperij om de hoorns. De dieren hebben daarnaast ook te lijden onder het verlies van habitat doordat bossen worden gekapt om plantages aan te leggen, zoals voor de productie van palmolie.

Bronnen:

#GNvdD: Uitbreiding populatie zeer bedreigde Javaanse neushoorns

©AnimalsToday.nl Jane Sauer