Een op een Indiase vismarkt gevonden haai is recent geïdentificeerd als de zeer zeldzame Gangeshaai. De zoetwaterhaai is voor het laatst gezien in 2006 en gevreesd werd dat de soort inmiddels was uitgestorven. Ten onrechte, zo blijkt nu.

haaiensoort
Uitgestorven haaiensoort gevonden op vismarkt | Foto: NOAA’s National Ocean Service Flickr via Compfight cc

Eerder deze maand rapporteerde Journal of Fish Biology dat een ruim twee en een halve meter lange Gangeshaai was gezien op een vismarkt in Bombay, India. Het karkas werd al begin 2016 gefotografeerd, maar pas maanden later geïdentificeerd door onderzoekers van het Gulf Elasmo Project, een beschermingsproject om zeldzame haaien van de ondergang te redden.

De Gangeshaai is zo zeldzaam dat de soort lang werd beschreven op basis van slechts drie museumexemplaren en pas in 1996 voor het eerst levend is waargenomen. Inmiddels speuren wetenschappers sinds de laatste waarneming in 2006 tevergeefs z’n leefgebied af. In 1996 werd de zoetwaterhaai opgenomen op de Rode Lijst van het IUCN als ernstig bedreigd en staat daar tot op heden op.

Ganges
Zoals z’n naam doet vermoeden, komt het dier met name voor in de rivier de Ganges. Ook zou hij leven in andere zoetwaterrivieren in de omgeving en werd ook brak water als leefgebied voor mogelijk gehouden. Het is opmerkelijk dat de vis nu is waargenomen rond de westelijk Indische Oceaan. Het bleek helaas niet mogelijk te achterhalen op welke locatie de haai exact was gevangen, maar vermoedelijk was dit ergens rond de Arabische Zee.

Wetenschappers van het Gulf Elasmo Project hebben verschillende haaien op de vismarkt gedocumenteerd en opgemeten, maar het lukte moeilijk ook weefselmonsters te nemen vanwege de hoge snelheid waarmee vissers en marktlui de vis verwerkten. Rima Jabado, oprichter van de Gulf Elasmo Project, heeft de Gangeshaai kunnen identificeren op basis van uiterlijke kenmerken. Hij had de typische kleine ogen, vlijmscherpe, dunne tanden en de voor de soort karakteristieke tweede rugvin, wat onomstotelijk duidt op de Gangeshaai en waardoor ook de stierhaai -waar deze soort soms mee wordt verward- kon worden uitgesloten. Rima Jabado:

“Er zijn zo weinig rivierhaaien wereldwijd dat alle informatie die we hebben, is gebaseerd op ofwel geconserveerde soorten uit de vorige eeuw ofwel op kaken die in afgelegen dorpen zijn gevonden en zijn geïdentificeerd als rivierhaai.”

Volgens Jabado laat deze waarneming zien hoe belangrijk het is dat er goede bewustwordingscampagnes komen die mensen, niet in de laatste plaats vissers en marktlui, leren om soorten die met uitsterven bedreigd zijn te herkennen.

Bron: The Charlotte Observer  ©AnimalsToday.nl Esther van der Spek