Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand heeft gisteren Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, over de verwaarlozing van paarden in Weert.

In februari berichtte PiepVandaag al over Pafos, een paard dat door John van den Heuvel van het programma Rechtgezet bij de paardenhandelaar is weggehaald en gebracht naar Paardenopvang Amsterdam. Een maand lang had het dier geen eten of drinken gekregen. De eigenaresse kreeg proces-verbaal wegens verwaarlozing en kwam onder toezicht te staan van de Dierenbescherming en politie om het welzijn van de overgebleven paarden te garanderen.

Op 22 juni berichtte PiepVandaag dat de paardenhandelaar van de overgebleven paarden er vijf heeft weggehaald, zonder te melden aan de Dierenbescherming waar de dieren naartoe zijn gebracht. Naar aanleiding van informatie en de berichtgeving op de website van PiepVandaag, heeft op 25 juni een controle van de LID (Dierenbescherming), in samenwerking met de dierenpolitie, plaatsgevonden bij de voormalige eigenaresse van Pafos. De grootste zorg was een hengst die ondervoed is en dag en nacht in een dikke laag van zijn eigen uitwerpselen op stal stond.

Bij de controle in het kader van bestuursdwang is inderdaad geconstateerd dat de situatie verder aan het verslechteren was. De aangetroffen situatie heeft er toe geleid dat de LID in zijn rapportage, de Dienst Regelingen adviseert de eigenaresse een dwangsom op te leggen per gestelde overtreding, ongeacht bij welk van de paarden. De eigenaresse werd ook per direct aangezegd de stallen uit te gaan mesten en te zorgen voor voldoende voer.

De bewezen veelpleger van dierenmishandeling en dierverwaarlozing heeft de LID en Dierenpolitie echter wederom weten te ontlopen, door de hengst naar een onbekende lokatie te verplaatsen. Voor PiepVandaag en de Partij voor de Dieren onacceptabel.

De vragen die Esther Ouwehand gisteren stelde zijn hieronder te lezen:

1) Kunt u zich de ophef nog herinneren over het paard ‘Pafos’, dat eerder dit jaar ernstig verwaarloosd en uitgehongerd is gevonden in een sterk vervuilde stal in Weert, waarna het dier is ondergebracht bij Stichting Paardenopvang? *1

2) Kunt u bevestigen dat er nog een paard verwaarloosd is door de vroegere eigenaresse van Pafos en dat dit paard afgelopen weekend plotseling verdwenen is? *2  

3) Is het waar dat dit paard lange tijd “graatmager, zonder eten, smerig en in een dikke laag mest” dag en nacht binnen stond? Zo nee, kunt u aangeven hoe het betreffende dier gehouden werd? *3

4) Is het waar dat deze eigenaresse zeer recentelijk is beboet is voor de verwaarlozing van dit paard en dat er door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is “geadviseerd tot oplegging van een dwangsom per gestelde overtreding”, waarop de eigenaresse bijna onmiddellijk het verwaarloosde paard heeft verplaatst naar een onbekende locatie, zodat controle door de LID onmogelijk werd gemaakt? *4  Is het waar dat dit eerder dit jaar ook met andere paarden is gebeurd? Zo ja, hoe is het mogelijk dat terwijl er een toezichtstraject liep van de LID een of meer verwaarloosde paarden door de eigenaar konden worden verplaatst zodat de LID het zicht op deze paarden verloor? Zo nee, hoe zit het dan?

5) Kunt u een overzicht geven van de paarden die, na controle door de LID, door de betreffende eigenaresse gehouden werden de afgelopen maanden, welke dieren daarvan verplaatst zijn, en waarom en waarheen, en in welke conditie deze dieren verkeren?  

6) Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat bijna vier maanden na de vondst van het ernstig verwaarloosde paard Pafos er door dezelfde eigenaar opnieuw één of meer paarden geruime tijd verwaarloosd lijken te worden? Acht u deze situatie toelaatbaar? Zo nee, wat bent u bereid hieraan te gaan doen?

7) Acht u het pakket aan bestuursrechtelijke maatregelen en handvatten om op te treden tegen dierenverwaarlozing afdoende? Zo ja, kunt u dit toelichten, in het licht van het verwaarloosde paard in Weert? Zo nee, wat bent u bereid hieraan te doen?

8) Wat vindt u ervan dat de verwaarlozing van het paard nu wellicht voortduurt op een onbekende locatie en dat controle niet meer mogelijk is?

9) Is het waar dat overtreders die bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd hebben gekregen en waarbij er regelmatig gecontroleerd wordt, in veel gevallen de vrijheid hebben om verwaarloosde dieren naar onbekende locaties te verplaatsen, zodat de gezondheid en conditie van de dieren niet meer gecontroleerd kan worden? Zo ja, acht u dit wenselijk? Zo nee, hoe zit het dan?

10) Deelt u de mening dat het strafbaar zou moeten worden om dieren waarvan is geconstateerd dat ze worden verwaarloosd te onttrekken aan het toezicht van de inspectiediensten, in ieder geval zolang de situatie niet aantoonbaar en aanzienlijk is verbeterd? Zo ja, bent u bereid op korte termijn de wettelijke mogelijkheid hiertoe te creëren? Zo nee, waarom niet en op welke wijze denkt u dan te kunnen voorkomen dat verwaarloosde dieren aan het zicht van de inspectiediensten worden onttrokken door de eigenaar?

*1 http://www.rtl.nl/xl/#/u/24c45139-b0dc-4e21-9c0b-73b3ef9ba938/

*2 ;

*3 https://www.animalstoday.nl/karens-blog-de-lotgenoten-van-pafos-geschokt-en-boos/