Wanneer Australië het vogelbekdier niet gaat behandelen als bedreigde diersoort ligt uitsterven op de loer van dit iconische wezen met zijn bijzondere uiterlijk. Vogelbekdieren zijn wel beschermd in Australië, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat de aantallen afgelopen decennia flink afnamen.

Vogelbekdieren dringend extra bescherming nodig
Vogelbekdieren hebben dringend extra bescherming nodig | Foto: screenshot video Animalogic/YouTube

Hoewel het vogelbekdier volgens de IUCN de ‘gevoelige status’ heeft, staat deze opvallende diersoort met eendensnavel, de vacht van een mol en beverstaart in Australië niet te boek als bedreigd. Maar afgelopen 30 jaar is de populatie van deze bijzondere dieren met bijna een kwart (22 procent) fors gedaald, vandaar dat een rapport van de Universiteit van New South Wales de Australische overheid dringend adviseert het vogelbekdier op de lijst van bedreigde diersoorten te plaatsen.

Vogelbekdieren komen alleen voor in het oosten van Australië en op Tasmanië. Het is een zogeheten ‘cloacadier‘, wat inhoudt dat het een zoogdier is dat eieren legt, een bijzonder wending van de evolutie. De enige andere nog voorkomende cloacadieren zijn vier soorten mierenegels.
.

Het vogelbekdier sterft langzaam uit

.
Het vogelbekdier is wel beschermd in Australië en is zelfs een mascotte, maar omdat de soort niet beschouwd wordt als bedreigd zijn er geen aanvullende maatregelen om hun teruggang tegen te gaan, waardoor landontginning, klimaatverandering en niet duurzaam watermanagement ervoor hebben gezorgd dat de populatie afgelopen drie decennia een schrikbarende terugloop vertoonde. Juist de bedreigde status zou ervoor zorg dragen dat niet zomaar ieder project doorgang kan vinden waar de dieren mogelijk het slachtoffer van worden.

vogelbekdieren
Foto: Klaus/Wikipedia

Bovenop de niet duurzame omgang met het land en water zijn ook de massale bosbranden van afgelopen jaren debet aan de snelle afname van de populatie vogelbekdieren. De schattingen van het totaal omgekomen dieren door de Australische natuurbranden van afgelopen jaar liggen rond de 3 miljard, waarbij enkele diersoorten zelfs als verloren worden beschouwd, zoals de buidelmuis. Naar schatting een derde van de populatie koala’s kwam om.
.

Meer dan 20 procent bossen verloren gegaan door bosbranden Australië

.
Diverse organisaties hebben zich aangesloten bij het advies van de Universiteit van New South Wales. Auteur van het rapport Gilad Bino waarschuwt dat aanvullende bescherming noodzakelijk is geworden:

“Het vogelbekdier blijft bedreigingen ondervinden in zijn leefgebied. Niet duurzame waterwinning en landontginning zetten druk op ecosystemen met zoet water en zullen voor toekomstige afnames van de populatie zorgen.”

In onderstaande video wordt het leefgebied van het vogelbekdier bezocht en gaan de makers in op de bijzondere lichaamsbouw van dit toch ietwat vreemd ogende wezen:
.

.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR