Vier jonge mannelijke kakapo’s (kākāpō) zijn overgebracht naar Pearl Island, ten zuiden van Stewart Island in Nieuw-Zeeland, als onderdeel van een herstelprogramma om deze grote groengele, niet vliegende papegaaiachtige te behoeden voor uitsterven. Er leven nog maar 209 kakapo’s in het wild, maar afgelopen jaar was een goed broedseizoen, waardoor een aantal jonge mannetjes overgeplaatst kan worden.

kakapo's
Kakapo’s zijn ernstig bedreigd, maar er word goed voor ze gezorgd | Foto: screenshot video BBC Earth/YouTube

Kakapo’s vliegen niet en kunnen daarom alleen overleven in dichtbegroeide bossen waar geen door mensen geïntroduceerde roofdieren voorkomen als ratten, honden, katten en hermelijnen. De vier mannetjes zijn de voorlopers van ruim 60 kākāpō die overgebracht zullen worden naar Pearl Island. Dat eiland is echter niet vrij van roofdieren, waardoor het ongeschikt is om te broeden, maar volwassen dieren kunnen er prima overleven. De kakapo leeft vooral ‘s nachts, eet plantaardig voedsel, weegt tot 3,5 kilo en wordt 50 tot 63 centimeter lang. Mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit. Kakapo’s kunnen maar liefst 90 jaar oud worden.
.

Yesterday provided the most stunning weather for a successful transfer of birds from Anchor to Pearl.
Good luck in your new home boys!

Geplaatst door Kākāpō Recovery op Woensdag 25 november 2020

 

.
Er is eerder geprobeerd om Pearl Island roofdiervrij te krijgen, maar het ligt voor ratten op zwemafstand van Stewart Island. Het overplaatsen gebeurt echter toch omdat 2016 en 2019 onverwacht veel kakapokuikens opleverden, waardoor de bestaande kolonies te veel mannelijke dieren bevatten die geen rol spelen in de verdere uitbreiding van de soort. Opvallend genoeg worden er meer mannetjes dan vrouwtjes geboren, met name in gevangenschap, zoals bleek tijdens een fokprogramma. Pearl Island is echter een perfecte habitat voor de dieren, vandaar de keuze om er de jonge mannelijke vogels te huisvesten.
.

Kakapo’s meest bedreigde vogelsoort

De kakapo is waarschijnlijk de meest bedreigde vogelsoort ter wereld (IUCN-status kritiek), maar er wordt gelukkig veel aan gedaan om uitsterven te voorkomen. De vogel is endemisch voor Nieuw-Zeeland en de belangrijkste broedplaatsen liggen nu op de eilanden Whenua Hou (Codfish Island) en Anchor Island en nog twee kleine eilanden. Het overbrengen van de jongvolwassen vogels naar een nieuwe plek is ook een vorm van risicospreiding, mocht er iets misgaan in hun huidige habitats. De grootste zorg is echter dat er vrijwel geen gebieden meer zijn zonder roofdieren, waardoor het zoeken naar geschikte nieuwe woonruimte voor kakapo’s een enorme uitdaging is voor het Kākāpō Recovery programma. Maar ook de uitbraak van ziekten vormt een bedreiging, zoals in 2019 toen een aantal dieren stierf door aspergillose, een schimmelziekte.
.

.
Het herstel van de soort gaat erg langzaam, want kakapo’s leggen slechts één ei per broedseizoen, dus het risico op mislukken van het broedsel is groot. Van oorsprong was hun leefgebied de gehele westzijde van het Zuidereiland en in mindere mate het Noordereiland.
.

.

Begin jaren ‘70 werd gedacht dat de kakapo was uitgestorven, maar in 1974 is nog een kleine populatie ontdekt in Fiordland op het Zuidereiland. Dit ging echter om 18 mannetjes. In 1977 bleken op Stewart Island ook nog rond de 200 kakapo’s te leven en daar zaten wel vrouwtjes tussen. In 1981 en ‘82 is de populatie geheel verhuisd naar vijf eilanden zonder roofdieren, om de soort te behoeden voor uitsterven. Toch ging het niet goed met de kakapo en in 1995 waren er nog maar 49 in het wild levende dieren bekend. Sindsdien heeft het herstelprogramma vruchten afgeworpen en nu ligt hun aantal weer boven de tweehonderd.

Bronnen:

Babyboom voor bedreigde vogel kākāpō

 

©AnimalsToday.nl BVR