De kākāpō, een met uitsterven bedreigde vogelsoort uit Nieuw-Zeeland, maakt een ware babyboom mee. Van deze papegaaiachtige vogel, die niet kan vliegen, zijn er nog maar 123 volwassen exemplaren over, die allen in Nieuw-Zeeland leven. Nu zijn er echter maar liefst 37 kuikens waargenomen, zo meldt The Guardian.

babyboom
Een kakapo | Foto via Wikimedia Commons

De kākāpō leeft ’s nachts, eet planten en kan niet vliegen. De vogel wordt 50 tot 63 centimeter lang, tot 3,5 kilogram zwaar en is mogelijk de vogel die de hoogste leeftijd kan bereiken van alle vogels. De gemiddelde levensduur zou rond de 90 jaar liggen. Hij leeft op een afgelegen plek op Steward Island.

Vroeger was de kākāpō in heel Nieuw-Zeeland te vinden. Maar met de mens als grootste vijand, nam de populatie kākāpō’s al gauw af. Eerst waren het de Maori, die de vogels aten, daarna de Europese settlers. Zij namen ook nog eens dieren met zich mee die van nature niet voorkomen in Nieuw-Zeeland, en die een bedreiging vormden voor de kākāpō.

De kākāpō dreigde uit te sterven. Het dieptepunt van de populatie lag rond 1977; toen waren er nog maar 18 vogels over. Eind jaren ‘80 werd het het Kakapo Recovery Plan ingevoerd, dat nu zijn vruchten lijkt af te werpen.

Stephen Fry en zoöloog Mark Carwardine maakten prachtige opnamen van de kākāpō. Bekijk de video hier:

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor