De kakapo (Strigops habroptila) is een papegaaiachtige die alleen voorkomt in Nieuw-Zeeland. Hij leeft ’s nachts, eet planten en kan niet vliegen. De kakapo dreigde uit te sterven. Het dieptepunt van de populatie lag rond 1995; toen waren er nog maar 51 vogels over. Echter, het Kakapo Recovery Plan lijkt enig succes te oogsten. 

De kakapo wordt 50 tot 63 centimeter lang, tot 3,5 kilogram zwaar en is mogelijk de vogel die de hoogste leeftijd kan bereiken van alle vogels. De gemiddelde levensduur zou rond de 90 jaar liggen.

Stephen Fry en zoöloog Mark Carwardine maakten prachtige opnamen van de met uitsterven bedreigde vogelsoort.