Marianne Thieme wil opheldering van het Kabinet waarom het nog steeds geen uitvoering geeft aan de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren om strengere regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen. De afgelopen vijf jaar stierven bijna 1 miljoen dieren in stallen door verstikking of levende verbranding.

Stalbrand - kamervragen
Foto: Wakker Dier

Aanleiding voor de vragen zijn de twee stalbranden in Gelderland van de afgelopen dagen. Bij een brand in Aalten kwamen gisteren 300 biggetjes om en bij een brand in Achter-Drempt kwamen vannacht 700 biggetjes en 32 zeugen om. In 2011 kwamen er in totaal zo’n 320.000 dieren om bij stalbranden, zo blijkt uit onderzoek van Wakker Dier.

Marianne Thieme heeft vandaag Kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanpak van de brandveiligheid in stallen. Afgelopen najaar is er in de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen over de aanpak van de brandveiligheid in stallen. De motie verzoekt de regering uiterlijk voor 1 januari 2013 met regels te komen die de brandveiligheid moeten verbeteren. Tot op heden zijn er echter nog geen regels, ondanks herhaalde verzoeken. Thieme wil weten wanneer deze er nu echt komen en waarom het zo lang moet duren.

Marianne Thieme:

“Het kabinet moet zo snel mogelijk in het Bouwbesluit strengere regels stellen ten aanzien van de brandveiligheid in stallen. Op dit moment gelden voor een schuur met dieren dezelfde regels als voor een schuur met bijvoorbeeld kantoorvoorraad. Dieren worden beschouwd als dingen. Dieren verdienen een betere bescherming dan paperclips en bureaustoelen.”

Bron: Persbericht Partij voor de Dieren ©PiepVandaag.nl