Handen uit de mouwen, we gaan 1.000.000.000.000 bomen planten! Het is volgens Zwitserse wetenschappers nodig om een miljard hectare bomen te planten, want dan zijn er genoeg bomen om twee derde van de door mensen veroorzaakte CO2 te neutraliseren en daarmee de klimaatdoelen te halen.

1.000.000.000.000 bomen
Gaan ze bomen planten? | Foto: publiek domein

Stel je voor, we gaan 1.000.000.000.000 bomen planten. Een biljoen bomen die zorgen voor afkoeling, schaduw, waterregulering, zuivere lucht, uitgestrekte wouden en groene landschappen. Bomen bieden een plaats voor vogels en andere dieren om te leven. Bomen voorzien in voedsel en rottende bladeren voor een vruchtbare bodem. En bomen spreken boekdelen.

Er is ruimte

Volgens de onderzoekers van de technische universiteit in Zürich hebben we een miljard hectare bos nodig, grofweg het oppervlak van de Verenigde Staten. Daarmee zou twee derde van de door de mens veroorzaakte CO2 gecompenseerd (opgeslagen) worden die na het begin van de industriële revolutie is geproduceerd. Ze analyseerden 80.000 satellietfoto’s en vonden de noodzakelijke ruimte in de VS, Canada, Australië, Brazilië, Rusland en China.

1.000.000.000.000 bomen
Bomen spreken boekdelen | Foto: publiek domein

Niet alleen 1.000.000.000.000 bomen

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Science. De wetenschappers wijzen er ook op dat het terugdringen van fossiele brandstoffen prioriteit moet hebben, omdat daardoor nog steeds enorme hoeveelheden CO2 in de dampkring verdwijnen, medeverantwoordelijk voor het broeikaseffect en daaruit volgende klimaatverandering. Het planten van bomen als oplossing tegen CO2 is echter geen reden om gemakshalve andere maatregelen te laten varen.

In 2006 werd door het United Nations Environment Programme (UNEP) de Billion Tree Campaign opgezet met als doel een miljard bomen te planten. In 2016 was dit aantal al uitgegroeid tot 14,6 miljard geplante bomen. En dat moeten er dus 1000 miljard worden: 1.000.000.000.000 bomen.

  • Lees ook:

Nieuw-Zeeland wil jaarlijks 100 miljoen bomen gaan planten

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel