Jongeren, gelijkheid, economische hervormingen en gezonde natuur zijn volgens IUCN cruciaal voor ‘een groene, gezonde en mooie planeet voor alle levensvormen die deze wereld kent’. Dat concludeerden meer dan 320 natuurbeschermers uit Europa, Rusland en Centraal-Azië, die afgelopen week bijeen waren in Rotterdam.

gezonde natuur
Gezonde natuur | Foto: publiek domein

Tijdens de bijeenkomst van 1 tot 3 juli  in Rotterdam zijn de eerste stappen gezet naar het IUCN World Conservation Congress 2020 in Marseille, waar de basis gelegd wordt voor een mondiaal Biodiversiteitsakkoord. In oktober 2020 moet er tijdens de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) in Kunming een mondiaal natuurakkoord gesloten worden, naar voorbeeld van het klimaatakkoord van Parijs.

Duurzame transitie

Over een aantal dingen waren de deelnemers het unaniem eens: het komende programma van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) moet zorgen dat jonge generaties erbij worden betrokken. Het moet nieuwe technologieën en innovaties omarmen en de nadruk leggen op communicatie, onderwijs en gendergelijkheid. Het nieuwe programma is bedoeld om ‘de mondiale politieke agenda te beïnvloeden en mensen te inspireren tot een duurzame transitie’, aldus IUCN.

gezonde natuur
Transitie | Foto: publiek domein

Politieke wil

Het voorstel zoals dat nu op tafel ligt is gestructureerd rond vier thema’s: ‘Healthy Lands and Waters’, ‘Healthy Oceans’, ‘Climate Change Mitigation and Adaptation’ en ‘Equitable Governance of Natural Resources’. Vrij vertaald ‘gezond land en water’, ‘gezonde oceanen’, ‘meegroeien met klimaatverandering’ en ‘verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen’. Luc Bas, directeur van het regionale kantoor van IUCN voor Europa:

“Om een effectieve impact van ons programma mogelijk te maken, moeten we als IUCN streven naar het creëren van de politieke wil, die nodig is om natuur op de agenda te krijgen in de economische wereld.”

Bas benadrukt dat die economische wereld moet hervormen om echte verandering teweeg te brengen:

“… onze samenleving moet een breder welvaartsbegrip krijgen anders dan alleen winst.”

Gezonde natuur overstijgt landsgrenzen

Coenraad Krijger, directeur van IUCN Nationaal Comité van Nederland, concludeerde dat stoppen van biodiversiteitsverlies een gezamenlijke taak is, aangezien gezonde natuur landsgrenzen overstijgt. Zijn ideaal is:

 “… een groene, gezonde en mooie planeet voor iedereen en alle miljoenen andere levensvormen die deze wereld kent.”

gezonde natuur
Een groene, gezonde en mooie planeet voor iedereen | Foto: publiek domein

Natuur en toekomst

De Biodiversiteitstop vindt plaats van 11-19 juni in Marseille, Frankrijk. Het thema van het congres is ‘Eén natuur, één toekomst’ en benadrukt de noodzaak van gezonde natuur als voorwaarde voor een duurzame toekomst van onze planeet. De uitkomsten van het IUCN-congres zullen nieuwe mondiale doelen stellen om de toenemende biodiversiteitscrisis in oktober 2020 een halt toe te roepen met het VN-Biodiversiteitsakkoord, ook wel natuurakkoord genoemd, in Kunming, China.

  • Lees ook:

IUCN pleit voor mondiaal natuurakkoord in 2020

Bron: