Het was zover! De stroomband en de prikband werden naar het museum verwezen. Zodat over honderd jaar mensen met verbazing staren naar historische martelwerktuigen als ‘de duimschroef’, ‘de kettervork’ (het opzoeken waard) en ‘de prikband’.

moetenloos
Foto Credit: kevindaly24 via Compfight cc

Het was zover. Totdat halverwege vorige maand bekend wordt dat de staatssecretaris een onderdeel uit het conceptbesluit Houders van Dieren schrapt. En laat dat nou net het stuk zijn dat de inzet van pijnlijke middelen op honden verbiedt.

Een gouden kans gemist. Dé kans om als Nederlandse samenleving te stellen dat we in ons land respectvol en op basis van mogelijkheden met elkaar willen omgaan. Niet op basis van moeten of onmogelijkheden. Want dat is hoe je een stroomband inzet: ‘je moet, of anders volgt er iets onaangenaams’. Of als alternatief: ‘je moet, want dan neem ik iets onaangenaams weg.’

Moeten en je wil opleggen aan een ander. Soms lijkt het niet anders te kunnen. Als uitgangspunt echter, zouden we het anders móeten willen. Want wat maakt een maatschappij mooi? Dat is juist het opvolgen van regels omdat men het nut ervan inziet. Grenzen die uit vrije wil worden gerespecteerd. ‘Dwang en moeten’ leiden tot controle, inzet van strafmiddelen, de alom verguisde ‘regeltjescultuur’ en kosten voor individu en samenleving.

Het merendeel van de honden wordt zonder pijn opgevoed en getraind. Dat is geen excuus om wetgeving achterwege te laten. Dat is een signaal dat we als samenleving naar een ‘moetenloos’ toe kunnen. Misschien niet van vandaag of morgen, maar wel op de lange termijn. Door kennis en kunde bij hondenbezitters en instructeurs te vergroten. Door zorgvuldige fok en begeleiding. Door te kiezen honden in onze samenleving te hebben die daarin gelukkig en in balans kunnen meedraaien.

Het is nog niet zo ver. 2013 wordt niet het jaar van ‘moetenloos’. De overheid lijkt zonder gedegen overleg met een breed scala aan deskundigen gezwicht voor het ‘moeten’. Dat, en het feit dat de kans op heftige emotionele reacties op deze column groter is, dan de kans op een respectvolle discussie over waar we met elkaar willen uitkomen, maakt me af en toe een beetje moedeloos.

Ineke van Herwijnen, directeur Hondenbescherming.nl ©PiepVandaag.nl