Afgelopen week werd in de Tweede Kamer gesproken over wie verantwoordelijk is voor de zorg voor niet gehouden dieren en de opvang van inheemse dieren in nood. Nog altijd voelen de Rijksoverheid en het overgrote deel van de provincies zich hiervoor niet verantwoordelijk. De Dierenbescherming pleit nu onder andere voor een financiële overeenkomst tussen de Rijksoverheid en de provincies.

noodhulp
Foto: ANP

Directe noodhulp

In het wild levende dieren raken regelmatig verstrikt in prikkeldraad, komen onder een auto, vliegen tegen een ruit of tegen hoogspanningskabels. Dierenambulances rijden elk jaar zo’n 56.600 keer uit om hulp te verlenen. In zeker 80% van de gevallen is diergeneeskundige zorg nodig. Gelukkig kunnen de meeste dieren daarna weer in de vrije natuur worden uitgezet. Directe noodhulp, zonder opvangkosten, kost ons ongeveer 6,4 miljoen euro. De Dierenbescherming, sponsors uit het bedrijfsleven en het publiek draaien voor het grootste deel van deze kosten op. Door de kosten voor opvang van gewonde dieren is deze financiering echter niet voldoende.

Iedereen is verantwoordelijk

Helaas wil de Rijksoverheid geen steentje bijdragen aan de kosten voor gewonde, in het wild levende dieren. Wel heeft zij regels opgesteld voor het welzijn van wilde dieren, die niet voor hun eigen belang kunnen opkomen. Volgens de Rijksoverheid zijn wilde dieren van niemand en dus van iedereen en iedereen heeft een wettelijke zorgplicht voor deze dieren. Daarom is de Dierenbescherming van mening dat ook de Rijksoveroverheid voor een gedeelte verantwoordelijk is voor de kosten van de dierenambulance, opvang van dieren, de dierenarts enzovoort.

Steun van provincies

Enkele provincies zijn dezelfde mening toegedaan als de Dierenbescherming. Zo doet de provincie Noord-Brabant een flinke duit in het zakje. Noord-Holland heeft een eenmalige subsidie verstrekt, Limburg geeft iets voor het opvangen van in nood zijnde dieren uit het wild en Groningen en Drente geven aan lokale reeënopvang. Omdat deze steun niet structureel is, wil de Dierenbescherming dat de Rijksoverheid ook financieel bijdraagt.

Structurele afspraken voor noodhulp

Ook andere vormen van ondersteuning door de Rijksoverheid zijn zeer welkom, zoals geschikte locaties voor opvangcentra en dierenambulance, ondersteuning bij het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen enzovoort. Om zover te komen ziet de Dierenbescherming graag dat de Rijksoverheid in overleg gaat met het Interprovinciaal Overleg (IPO) om zo uiteindelijk tot concrete afspraken te komen voor hulp aan wilde dieren in nood.

Voor nu is het afwachten wat de uitspraak zal zijn van de Tweede Kamer over deze kwestie.

Bron: De Dierenbescherming ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven