Recent besteedden we aandacht aan de schimmige criminele wereld van de extreem wrede illegale hondengevechten in Nederland. Hoewel aanwijzingen duidelijk het vermoeden bevestigen van het bestaan van hondengevechten tast de politie volledig in het duister. Naar aanleiding van onze berichtgeving meldde een hondenliefhebber uit Amsterdam ons dat hondeneigenaren die hun viervoeters uitlaten in het Amstelpark erg bezorgd zijn dat loslopende honden gestolen worden om als ‘oefenmateriaal’ te dienen voor vechthonden. 

hondengevechten
Hondengevechten in Detroit | Foto: still Fox News

Het vermoeden van deze tipgever kon bij navraag echter niet bevestigd worden door de wijkagent die het Amstelpark in haar route heeft. Maar wij gaan ervan uit dat waar rook is ergens een vuurtje moet zijn. Ook in de regio Rijnmond vinden hondengevechten plaats, maar ook daar heeft de politie tot op heden geen enkel houvast gevonden om ertegen op te treden.

Hondengevechten zijn uiterst wreed, waarbij criminelen enorme sommen geld verdienen, zonder enig medeleven met de honden. Het is een gevaarlijk circuit, waarvan we ons kunnen voorstellen dat niemand er graag mee in contact komt. Dat zou ook de reden kunnen zijn dat de politie niet of nauwelijks tips krijgt en dus niet over bewijzen beschikt om op te kunnen treden, hoe graag ze dat ook zouden willen.

Tip ons!

Wij vragen iedereen die dit leest en op welke wijze dan ook vermoedens heeft dat er ergens iets niet in de haak is dit bij ons te melden. Bijvoorbeeld omdat er zomaar huishonden verdwenen zijn, of dat er iemand in de straat woont die de ene vechthondensoort na de andere heeft, of omdat mensen verdachte trainingen van (vecht)honden waarnemen, of geruchten gehoord hebben dat er ergens hondengevechten plaatsvinden. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dergelijke tips of verdenkingen door te geven aan de politie, maar PiepVandaag.nl wil graag een actieve rol gaan spelen door een dossier aan te leggen met jullie waarnemingen, om de politie iets te geven om haar tanden in te zetten.

Mail ons met tips die kunnen meehelpen om een einde te maken aan hondengevechten:  redactie@animalstoday.nl. De privacy van tipgevers wordt door ons gewaarborgd. Reageren mag ook anoniem.

©AnimalsToday.nl