Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) legt het dringende advies van de Commissie voor Milieurapportage om de komst van een extra goederentrein naar Oost-Nederland uit te stellen grotendeels naast zich neer. In het advies over de IJssellijn (Elst-Oldenzaal) wordt aangegeven de milieueffectrapportage (MER) moet worden uitgesteld tot de nut en noodzaak van de plannen zijn aangetoond.

Goederentrein
©TC Tubantia

Minister Schultz besluit echter om door te gaan met de MER en tegelijkertijd de gevraagde onderzoeken uit te voeren. Zij geeft aan dat door uitstel de bewoners te lang in onzekerheid worden gelaten. Arnoud Scheltema, voorzitter van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) vindt dit onzin. Op deze manier wordt “Oost-Nederland voor het blok gezet”.

©PiepVandaag Nynke van Dijk

 

Stop de Blankenburgtunnel

Al enkele jaren is er sprake van de komst van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Binnen dit  project valt een te realiseren tunnel. Nu is het de vraag of de verantwoordelijk minister, Schultz van Haegen kiest voor  een tunnel ten oosten van Maassluis en Rozenburg die de A15 en A20 verbind of voor een westelijker, aan de zeezijde van de Maeslantkering gelegen verbinding die deel uit zal maken van de te realiseren rijksweg 54,  een snelwegverbinding tussen de A15 en A4 bij Wateringen.

Tunnel
©fotos.rotas

Tegen de eerste optie, de Blankenburgtunnel, bestaat onder  natuurbeschermers en plaatselijke actiegroepen grote weerstand: een snelweg dwars door de zeer rijke en kwetsbare natuur zou  namelijk een behoorlijke impact hebben op dit stukje Midden-Delfland. Bij de tweede mogelijkheid, de Oranjetunnel, ligt dit anders: de tunnel zou zeer gunstig komen te liggen ten opzichte van de Tweede Maasvlakte. Het bedrijfsleven in de regio is dan ook voorstander van de komst van deze strategische verbinding.

Dat ook burgers de Oranjetunnel willen, blijkt, 67% kiest voor deze variant, slechts 18% gaat voor de Blankenburgtunnel. Ook vindt 92% van hen dat een goede economie niet zonder natuur kan, 88% vindt dat de overheid moet kiezen voor een oplossing die de natuur spaart.

©PiepVandaag Gijsbert van Gils