Er zijn grote redenen tot zorg dat het grootschalig gebruik van neonicotinoïden bijdraagt aan de enorme achteruitgang van bestuivende insecten en bijdraagt aan de alsmaar toenemende problemen bij honingbijen.

Brits Lagerhuis
Brits Lagerhuis | Foto: Wikimedia Commons

Dat is de uitkomst van de Britse parlementaire enquête naar de gevolgen bij toelating van neonicotinoïde insecticiden.

De belangrijkste aanbeveling naar aanleiding van de enquête is:

“Per 1 januari 2014 moeten imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam in Engeland voorlopig worden verboden in voor bijen aantrekkelijke gewassen. Alle toelatingen voor particulier gebruik moeten per direct worden ingetrokken. De Britse regering moet zich daarnaast inzetten voor een Europees verbod.”

Deze aanbeveling wordt  door alle partijen in het lagerhuis gedragen.

Lees het hele rapport.

Bron: Bijensterfte.nl ©PiepVandaag.nl