In de Lepelaarplassen broeden voor het eerst grote zilverreizigers. Maar liefst drie broedparen werden begin juni ontdekt door Wim Kleefstra en Kees de Pater, die voor de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland inventariseren hoe het staat met de vogels in het gebied.

Grote zilverreigers
Grote zilverreiger | Foto: Calibas [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

“Het is prachtig dat grote zilverreigers hun broedgebied in Flevoland uitbreiden van de Oostvaardersplassen naar de Lepelaarplassen.”

Plan Roerdomp

De drie broedparen hebben hun nest in Plan Roerdomp, een gebied dat speciaal is ingericht in het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels van Flevo-Landschap en de Vogelbescherming. Het feit dat de dieren er nu broeden is een groot succes voor het project, dat in 2007 is gestart. Het doel van Plan Roerdomp is om moerasvogels zoals ook de roerdomp en de bruine kiekendief een geschikter leefgebied te bieden.

Grote zilverreigers
Grote zilverreiger spiest met zijn dolkvormige snavel een vis. | Foto: Daniel Norton [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl