De Unesco zal op de komende top in Rio de Janeiro voorstellen doen om de oceanen weer gezond te krijgen. Zij stelt hiertoe 10 doelstellingen voor en PiepVandaag.nl behandelt elke dag één doelstelling.

Branding
©mjlmadison

Vandaag de tweede doelstelling:

Schakel in ontwikkelingslanden die uit kleine eilanden bestaan over op een duurzame samenleving

SIDS (small island developing states) zijn zich terdege bewust van het belang van het toestand van de oceaan en zijn hulpbronnen voor hun duurzame ontwikkeling en hun economische stabiliteit. Zij worden echter, ondanks de vooruitgang van de laatste tien, twintig jaar, steeds kwetsbaarder. In het bijzonder zijn er risico’s ten gevolge van de klimaatsverandering, van hun geografische geïsoleerdheid, van hun kleine afmetingen en tenslotte van hun gevoeligheid voor wereldwijde financiële en andere crises. Om zich hier tegen te beschermen is veel menselijke, technische en financiële inzet nodig om het plannen en managen van de oceaan en de kusten te organiseren. In dit opzicht is voor de SIDS een groene economie tegelijkertijd een blauwe economie! Tenslotte zijn bijna alle SIDS kustgebieden. Vandaar dat onderwerpen die betrekking hebben op de oceaan, de kust en de visserij, voorrang moeten krijgen. SIDS verwachten dat Rio+20 ondersteuning zal gaan bieden voor duurzame ontwikkeling van de oceaan en voor bescherming van de hulpbronnen. Mogelijke maatregelen zouden kunnen zijn: het verminderen van de overbevissing, het opzetten van MPA’s (Marine protected areas, dus zeereservaten), het ondersteunen van lokale inspanningen voor het beschermen van kustgebieden, en het verbeteren van afvalwaterzuivering, het beter verwerken van vast afval en het verbeteren van recycling. Ook zouden tussen SIDS onderling afspraken gemaakt kunnen worden over kust-management.

De Unesco heeft vier voorstellen:

  1. Begrijp goed en plan hoe de benadering  door SIDS van het managen van de oceaan, de kusten en de visserij kan bijdragen tot het versterken van groene samenlevingen en duurzame ontwikkelingen in SIDS. Maak een analyse van de kwetsbaarheden, de uitdagingen en de mogelijkheden waar SIDS in kwesties als visserij, toerisme, water, energie en afvalproblematiek tegen aan lopen. Tevens is het nodig om inzicht te krijgen in de benodigde technologie, politiek en organisaties om groene samenlevingen in SIDS te versterken;
  2. Ontwikkel plannen voor het organiseren van menskracht, de overdracht van technologie en het uitwisselen van kennis tussen SIDS onderling, die dient om ICZM (Integrated Coastal Zone Management) te versterken;
  3. Geef SIDS toegang tot wereldwijde databanken en propageer innovatieve en goedkope technologiën , waaronder door de bevolking uitgevoerde waarnemingen en management systemen. De overdracht van technologiën moet tussen SIDS kunnen plaatsvinden;
  4. Ontwikkel duurzame financiële planning voor SIDS, inbegrepen die met publiek-private samenwerkingsverbanden.

Bron ©PiepVandaag Jeanco Lapierre Armande