De Verenigde Naties zijn voornemens 800 ton aan chemische wapens (gifgas) uit Syrië in de Middellandse Zee ten westen van Kreta te dumpen. Op het Griekse eiland heerst hierover grote ongerustheid. Stavros Arnaoutakis, prefect, vraagt aan Athene ‘de rampzalige actie’ af te wijzen. Experts zijn bang voor de enorme ecologische impact op het Middellandse Zeegebied.

Verenigde Naties - Syrië
Afbeelding: Wilfried Huss / Anonymous [Public domain], via Wikimedia Commons
Bedreiging ecosysteem

“Onlangs hebben wij geleerd uit berichten van de grote internationale media over de plannen van de Verenigde Naties om chemische wapens te vernietigen in de internationale wateren van de Middellandse Zee ten westen van Kreta. Hoewel wij niet twijfelen dat u de belangen van ons land zal verdedigen, willen wij onze bezorgdheid uiten over de bedreiging voor het gesloten maritieme milieu van de Middellandse Zee, een van de meest gevoelige en meest belangrijke marine ecosystemen op de planeet”, zo schrijft Arnaoutakis.

Zeegebied tussen Griekenland, Italië, Malta en Libië

Op zeven januari is een schip met het eerste deel van de chemische wapens vanuit de haven van Latakia naar Italië vertrokken. Hier worden de chemische wapens overgeladen in een Amerikaans schip met de bedoeling de meest giftige wapens door hydrolyse te vernietigen in de zee tussen Griekenland, Italië, Malta en Libië.
Griekse wetenschappers hebben ernstige bedenkingen of de giftige stoffen voldoende kunnen worden geneutraliseerd. Ook zijn zij bang voor de effecten op het zeeleven. Op de plek waar het gif overboord wordt gegooid leven veel walvissen, dolfijnen, zeehonden en schildpadden.

Proces ontoereikend

Evangelos Gidarakou, hoogleraar aan de Technische Universiteit van Kreta, wijst erop dat het hydrolyse-proces niet volstaat om dit mengsel van giftige stoffen te inactiveren.

“Ik ben het oneens met deze methode, omdat deze chemicaliën een ernstig mengsel zijn van gevaarlijke en giftige stoffen die onmogelijk geïnactiveerd kunnen worden enkel met behulp van deze methode, laat staan op zodanige wijze dat zij in zee kunnen worden gedumpt, zonder levende organismen te vernietigen. Als je niet zeker weet wat deze chemicaliën bevatten, kun je niet van 100% zekerheid spreken. Een ding is zeker: het is een mix van hoogst explosieve stoffen die volgens opeenvolgende methoden moeten worden geïnactiveerd, als je het al voor elkaar krijgt”, aldus Gidarakou.

Kerkhof van chemicaliën

Niet alleen wordt in dit deel van de Middellandse Zee chemische wapens vanuit Syrië gedumpt, ook de Italiaanse maffia draagt haar steentje bij aan de verontreiniging. In twintig jaar tijd heeft de maffia dertig schepen in de Adriatische Zee laten zinken met diverse soorten chemicaliën aan boord.

Langetermijneffecten

De Israëlische professor Moshe Kol, van de Universiteit van Tel Aviv, waarschuwt voor de langetermijneffecten.

“De schadelijke stoffen , die bij hydrolyse vrijkomen, zullen in zee belanden en niet alleen op de dumpplaats zullen vissen sterven, maar chemische stoffen zullen zich over een groot gebied verspreiden en de schade aan het milieu zal niet te overzien zijn”, aldus Kol.

Diverse landen weigerden de chemische wapens op hun grondgebied of in hun territoriale wateren onschadelijk te laten maken. Daarom is de keuze gevallen op deze plek in de Middellandse Zee. Experts schatten dat Assad over 1.300 ton chemische wapens beschikt.

Bron: DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.