Een Iberische lynx genaamd Aura, geboren toen er nog maar 94 van haar soort over waren, is op de recordleeftijd van 20 jaar gestorven. Ze laat een “fenomenale erfenis” achter: haar genen leven voort in meer dan 900 van een van de meest zeldzame katachtigen op de wereld. De ietwat knorrige, wilskrachtige Iberische lynx heeft daarmee haar soort voor de ondergang behoed.  

Iberische lynx
Iberische lynx laat “fenomenale erfenis” achter | Foto: Publiek Domein

Toen Aura in 2002 werd geboren in het Doñana nationaal park in Zuid-Spanje, waren er slechts 94 Iberische lynxen op het schiereiland. Decennia van uitroeiing, samen met een enorme daling van het aantal konijnen als gevolg van myxomatose en konijnenbloedingsziekte – om nog maar te zwijgen van de oprukkende mens – hadden de dieren op het punt van verdwijnen gezet. Vandaag de dag zijn er, dankzij een langdurig instandhoudings- en fokprogramma, weer meer dan 1300 lynxen.

Succesvol fokprogramma

Aura was drie weken oud en woog slechts 702 gram toen ze werd gevangen en opgenomen in het baanbrekende Iberische lynx-instandhoudingsprogramma. In de loop van haar twee decennia durende leven bracht ze 14 kittens ter wereld. Daarmee creëerde ze een indrukwekkende erfenis.

“Toen zij werd geboren, werd de soort met uitsterven bedreigd”, zei Antonio Rivas. Hij leidt het fokcentrum in de provincie Huelva, waar Aura woonde.

 

“Toen ze stierf, 20 jaar later, waren er 14 populatiecentra in zowel Spanje als Portugal, met 1.365 wilde dieren. Het is een fenomenale erfenis en ze heeft geweldig werk verricht.”

Hoewel het besluit om jonge lynxen uit hun natuurlijke omgeving te halen en in gevangenschap te fokken niet gemakkelijk is geweest, heeft het zeker haar vruchten afgeworpen, aldus Rivas.

Sterke persoonlijkheid

Rivas herinnert Aura zich als een prachtig dier met een sterke persoonlijkheid. Aura wist precies wat ze wilde als het ging om bevallen. En haalde haar neus op voor de speciaal gemaakte geboortehokken van het centrum.

“Ze hield ervan om in de open lucht te bevallen”, zei hij.

“Ze had rust nodig en wilde de frisse lucht van de ochtend en warmte van de middag voelen. We moesten een keer een afdak ophangen terwijl ze aan het bevallen was omdat het hard regende en we ons zorgen maakten over het nest. Ze was erg veeleisend en ze had veel persoonlijkheid. Maar ze was geweldig.”

Aangezien Iberische lynxen in het wild meestal 15 jaar oud worden, maakt Aura’s dood van 20 jaar en zes maanden haar tot de langst levende Iberische lynx ooit.

Nog steeds bedreigd

Ondanks het succes van het beschermingsprogramma worden lynxen nog steeds bedreigd. De ecosystemen van de Doñana, waar een grote populatie van de katachtigen leeft, hebben te lijden onder de afbraak van het klimaat, de landbouw, de vervuiling door mijnen en de drooglegging van moerassen.

In september verschrompelde het grootste permanente meer in het park tot een klein plasje. Dit is een van de grootste en belangrijkste wetlands van Europa. Jarenlange droogte en overexploitatie van het wetland, dat miljoenen trekvogels in leven houdt, eisen hun tol.

Bron:

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee