Eerder in april nam de gemeenteraad van Las Vegas (VS) wetsvoorstel 2023-6 aan, waarmee een eind zou moeten komen aan illegale dierenfokkerijen, de zogeheten ‘achtertuinfokkers’. De wetswijziging werd met een nipte meerderheid van 4 tegen 3 aangenomen. Een stap voorwaarts, zo omschrijven dierenorganisaties de nieuwe wet.

Las Vegas pakt achtertuinfokkers aan
Las Vegas pakt achtertuinfokkers aan | Foto: publiek domein

In de Amerikaanse stad Las Vegas zijn momenteel rond de vijftig fokvergunningen verleend. Maar dat valt in het niet bij het aantal illegale fokkers dat actief is, duizenden amateurs bieden ongecontroleerd dieren aan, veelal puppy’s. Deze ‘achtertuinfokkers’, of puppyfabrieken, zijn doorgaans alleen bezig met geld verdienen, niet met gezondheid en welzijn van hun dieren. Dat veroorzaakt veel dierenleed: dieren die zorg ontberen, in deplorabele omstandigheden leven en bij overtolligheid op straat terechtkomen. Dierenopvanglocaties in de stad zitten dan ook overvol.

Illegale ‘achtertuinfokkers’

Samen met deze opvanglocaties en andere dierenbeschermers, heeft de stad nu geprobeerd daar iets aan te doen. Wethouder Victoria Seaman nam het initiatief en legde een voorstel voor verscherpte maatregelen en hogere straffen voor aan de gemeenteraad:

“Als dierenliefhebber heb ik grote bewondering en respect voor onze dierenopvangcentra, waar vrijwilligers tijd en geld besteden aan het redden van dieren. Daarom heb ik de handen ineengeslagen met hen en de Nevada Voters for Animals, om onze dierenwelzijnsverordening te versterken en hopelijk een einde te maken aan illegale fok en de toestroom van zieke en ongewenste dieren in de opvang.”

In januari werd het voorstel nog weggestemd, maar begin april was het raak: met de kleinst mogelijke meerderheid werd het voorstel aangenomen. Pikant detail is dat de burgemeester tegen stemde, met het argument dat ze onverwachte consequenties van de regels verwacht, en bang is voor inbreuken op privacy en onterechte verdachtmakingen. Om dergelijke bezwaren weg te nemen, voorziet de nieuwe wet in een proefperiode voor de verdachte fokker, waarin hij de gelegenheid krijgt de geconstateerde misstanden op te lossen. Pas daarna wordt overgegaan tot arrestatie. Dit alles met het risico dat dieren te laat noodzakelijke hulp krijgen.
.

https://www.animalstoday.nl/inbeslagname-bulgaarse-pups/

Hogere straffen

De wet bereikt twee belangrijke mijlpalen. Ten eerste is het voor het eerst dat illegale dierenfok specifiek strafbaar wordt gesteld. Voorheen kon alleen worden ingegrepen op basis van algemene economische wetgeving. Ten tweede zijn de straffen verzwaard, zijn minimumstraffen ingevoerd en kan onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd.
.

Zwaardere straffen voor daders in nieuwe richtlijn strafvordering voor dierenmishandeling

Stap voorwaarts

Voorstanders van dierenrechten en dierenbeschermers zijn blij met de wet. Een vertegenwoordiger van Kiss My Paws Rescue die sprak tijdens de gemeentelijke hoorzitting:

“In Las Vegas leven al te veel dieren, en illegale fok verergert de problemen die dat geeft. Zolang zij hoge winsten behalen met de verkoop van pups, betalen ze lachend de boetes en zetten hun handel voort. De dieren die daarvan de dupe worden komen helaas bij ons in de opvang terecht; kunnen wij ze weer oplappen.”

Ook in Nederland bestaat er een groot probleem met illegale fok en handel in pups. House of Animals zet zich hier al jaren tegen in, door zowel handel en fok, als het gebrek aan handhaving door de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), aan te kaak te stellen. Er worden successen geboekt, zoals recentelijk in Eersel en Diessen, maar de strijd tegen dit grove dierenleed is nog lang niet gestreden.

Bronnen:

Illegale puppyhandelaar opgepakt dankzij House of Animals

©AnimalsToday.nl Laura Lancée