Goed nieuws over de vleermuizen in Europa. Na een jarenlange daling van de populatie is deze nu met 40% toegenomen. Dat blijkt uit een studie van een onderzoeksgroep van de Europese Unie, het Europees Milieuagentschap (EFA).

Vleermuizen
Foto: U. S. Fish and Wildlife Service – Northeast Region via photopin cc

Door onder andere de intensivering van de landbouw liep de populatie vleermuizen in de tweede helft van de 20ste eeuw enorm terug. Ook ontbossing speelde een belangrijke rol alsmede de vernietiging van slaapplaatsen met als gevolg dat hele kolonies van de dieren werden uitgeroeid. Ook het insectenwerende middel dieldrin dat veel in de woningbouw werd gebruikt heeft veel vleermuizen het leven gekost. Sinds 2004 is deze gifsoort gelukkig verboden.

Het lijkt erop dat de Europese wetgeving en het nationale beschermingsprogramma ter bescherming van deze dieren werken.

“We moeten echter niet te vroeg juichen”, zegt Jasja Dekker dierecoloog.

Hij schreef namens de Zoogdiervereniging aan het onderzoek. Volgens Dekker zijn de populaties vleermuizen nog steeds lager dan ze waren voor de Tweede Wereldoorlog. Het is van essentieel belang dat het leefgebied van de dieren blijvend beschermd wordt.

“Maar we zijn op de goede weg. We moeten volhouden en naar de lange termijn blijven kijken”, aldus Dekker.

Het onderzoek naar de vleermuizen werd in negen verschillende Europese landen uitgevoerd waaronder Nederland. Van de 45 voorkomende vleermuissoorten werden 16 soorten onderzocht. Dekker hoopt dat in de toekomst het onderzoek uitgebreid zal worden naar meer tellingen en meer landen.

Dekker: “Nu is alleen in de winter geteld, maar hopelijk kunnen we ook in de zomer gaan tellen, bijvoorbeeld in grotten in het Middellandse Zeegebied.”

Bron: Trouw ©PiepVandaag.nl