De afgelopen weken plaatsten medewerkers en vrijwilligers van Stichting Varkens in Nood ruim vijftienhonderd keer milieuvriendelijke graffiti om aandacht te vragen voor het beroerde leven dat varkens in de vee-industrie hebben. De tekst van de graffiti luidde: “Varkens, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel” en was te zien op fietspaden in het hele land, met name in de buurt van varkensstallen. Zo wilde Varkens in Nood de vele fietsers aanspreken die er met het mooie weer op uit trokken.

graffiti varkens

Directeur Hans Baaij:

“Ik fiets zelf veel door Nederland en het geeft een groot gevoel van vrijheid als je door bossen, tussen weilanden of in een natuurgebied naast een rivier mag fietsen. Dat gevoel van vrijheid, frisse lucht, zon en wind, missen de dieren in de stallen. Het verschil tussen ons fietsers en varkens in nood is schrijnend. Dat is het gevoel dat tijdens deze mooie zomer met deze campagne over wilden brengen en dat is goed gelukt.”

Veel fietsers betuigden hun steun aan onze medewerkers en sommigen werden spontaan donateur. Anderen mensen waren kritisch, maar dat verdween meestal nadat de reden van de campagne was uitgelegd en als bleek dat de graffiti tijdelijk is en volledig milieuvriendelijk.

Boeren waren niet altijd blij met de campagne. Baaij:

“Veel boeren zitten natuurlijk in een lastige positie. Een overstap naar een diervriendelijker bedrijf kost veel geld en zolang supermarkten niet overstappen op ‘diervriendelijk’ vlees en daarvoor willen betalen, zitten deze boeren klem. De varkens zitten echter nog veel meer klem, in nauwe hokken, in penetrante ammoniakdampen en ze hebben lijden verschrikkelijk onder de zomerse hitte.”

Hans Baaij:

“Ronduit belachelijk was de druk en dreigementen van ambtenaren in bijvoorbeeld Limburg en Gelderland. Noch de politie, noch de lokale ambtenarij doen iets aan de meer dan 2,7 miljard overtredingen per jaar in de vee-industrie. Maar in Barneveld werden onze mensen wel klem gereden door vier politiewagens. Aanklacht: vernieling van rijkseigendom. Toen het de snuggerste van de agenten duidelijk was dat hiervan geen sprake was, werd het proces verbaal veranderd in baldadigheid. Dat is een echt vijftiger jaren woord, gebruikt door veldwachter Bromsnor in de tv-serie Swiebertje. Wij zijn van mening dat de vrijheid van meningsuiting veel belangrijker is, dan baldadigheid.”

In het begin van de zomer waren de temperaturen bijna tropisch. Varkens kunnen slecht tegen hitte waardoor de situatie in de kleine en donkere varkenshokken deze zomer ondragelijk moet zijn geweest. Zeker omdat lang niet alle boeren de ventilatie in de stallen op orde hebben. Maar ook nu de hoge temperaturen voorbij zijn is het leven voor industrievarkens doffe ellende. Het is daarom hard nodig dat de intensieve veehouderij haar manier van werken drastisch aanpast.

Persbericht Varkens in Nood