Er komt een einde aan de trieste overblijfselen van de galberenindustrie in Vietnam. Dierenwelzijnsorganisatie Animals Asia heeft de Vietnamese overheid overgehaald om samen de naar schatting 1000 galberen in het land te bevrijden van de nog resterende galbeerboerderijen. Vandaag, 19 juli 2017, werd in Hanoi een overeenkomst ondertekend, waarmee definitief een einde moet komen aan een vreselijke traditie van dierenleed, met als inzet het gal van de beer.

Vietnam
Ex-galbeer in Vietnam | Foto: ©Animals Today

De samenwerking vindt plaats met de Vietnamese variant van Staatsbosbeheer en werd ondertekend op het departement van Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Directeur Tuan Bendixsen van Animals Asia Vietnam:

“Dit document verbindt NGO’s en de Vietnamese overhead bij het bereiken van een gemeenschappelijk doel: het einde van galbeerboerderijen in Vietnam.”

De van nature in Vietnam voorkomende Aziatische zwarte beer (kraagbeer) en de Maleise beer (honingbeer) zijn met uitsterven bedreigd door stroperij, de handel in gal en hun lichaamsdelen.

Vietnam
Klauwen worden afgehakt | Foto: ©Animals Today

Illegaal
De galberenindustrie is al sinds 1992 verboden in Vietnam, maar na het verbod veranderde er weinig. Veel eigenaren willen geen afstand doen van hun beren en er wordt nog steeds illegaal gal getapt. Het ‘hoogtepunt’ lag in 2005, met naar schatting 4000 beren in gevangenschap. Daarvan zijn er nu nog 1000 over. De beren worden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Opgesloten in kale kooien, zonder daglicht of bewegingsruimte. Uit voorzorg worden ze volgespoten met antibiotica. Bij sommigen zijn de klauwen afgehakt omdat ook die helende eigenschappen zouden hebben.

In 2005/6 kreeg elke (op papier voormalige) galbeer een chip, zodat er geen nieuwe bij konden komen. Maar omdat geld en expertise ontbraken om goede opvang te regelen mochten de eigenaren de dieren houden. En daarmee ging het galtappen gewoon verder. Controle of de wet werd nageleefd was er nauwelijks.

Vietnam
Opgesloten in een kooi |  Foto: ©Animals Today

Geen berengalrecepten
Berengal zou volgens de traditionele geneeskunde goed voor je zijn en is op de zwarte markt veel geld waard. De organisatie van traditionele geneeskunst in Vietnam  heeft inmiddels toegezegd dat leden van de organisatie vanaf 2020 geen berengalrecepten meer zullen uitschrijven. Een grote stap voorwaarts die de vraag hopelijk snel zal doen afnemen, en op termijn het einde kan betekenen van het diepgewortelde geloof in de helende kracht van berengal.

Eerder dit jaar bezocht Animals Today-hoofdredacteur Karen Soeters voormalige galboerderijen in Hanoi en maakte onderstaande schokkende reportage:

https://vimeo.com/217107324

Garantie
Ook Stichting Vier Voeters komt op voor de Vietnamese galberen, bijvoorbeeld door de bouw van een opvang waar 100 voormalige galberen terechtkunnen. Animals Asia oprichter en CEO Jill Robinson erkent dat er nog veel moet gebeuren voordat alle galberen gered zijn van hun trieste bestaan:

“De onderhandelingen zijn in 2014 begonnen en deze overeenkomst heeft lang op zich laten wachten. Daarmee is het werk nog niet gedaan. In tegendeel. Maar het betekent wel dat we nu de garantie hebben op samenwerking met de overheid om deze wreedheden te stoppen.

(…) De dieren hebben jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden geleefd en het overbrengen naar geschikte opvangen kan niet snel genoeg beginnen. En dat is het volgende punt; hoe gaan we de opvang betalen, bouwen en beheren, zodat alle beren gered kunnen worden? Het is een enorme onderneming. We hebben alle mogelijke hulp nodig van NGO’s, de overheid en dierenliefhebbers wereldwijd om de opvang te realiseren.”

berengalboerderijen
Na een quarantaineperiode kunnen de beren genieten van een nieuw leven | Foto: Animals Asia

Einde in zicht
Waar een wil is, is een weg, en het lijkt erop dat de vele acties en petities voor de Vietnamese galberen geholpen hebben, samen met de onderhandelingskwaliteiten van Animals Asia en de inzet van organisaties als Vier Voeters. De neuzen staan in dezelfde richting en het einde van het galberenleed in Vietnam lijkt eindelijk in zicht.

Bron: Animals Asia ©AnimalsToday.nl Bart van Riel