Slechts nieuws uit Frankrijk. De Franse Raad van State heeft maandag een streep gezet door het verbod op het fokken van dolfijnen in gevangenschap. In mei van vorig jaar werd het verbod nog als een “historische Franse zege” bestempeld.

fokken van dolfijnen in gevangenschap
Foto via Sea Shepherd

Het verbod in de vorm van een ministrieel besluit van minister Segolene Royale van Milieu werd vorig jaar in Frankrijk genomen nadat dierenrechtorganisaties hun zorgen hadden geuit over de dolfijnen die in gevangenschap in Franse dolfinaria leven. Met het verbod was het niet meer mogelijk om dolfijnen en orka’s in gevangenschap groot te brengen en moesten bassins voor de huidige bewoners van de dolfinaria worden uitgebreid wat als gevolg zou hebben dat er een einde zou komen aan de ‘zeecircussen’ in Frankrijk.

Drie grote dolfinaria zijn, waaronder Marineland het grootste waterpark in Europa, zijn een rechtszaak gestart bij de Raad van State tegen het door de Franse minister uitgevaardigde verbod. De Raad van State maakt het verbod ongedaan, omdat voor vaststellen van het ministriële besluit niet de juiste procedure is gevolgd. Op het laatste moment is het besluit door de minister aangescherpt door het verbod uit te breiden naar alle soorten tuimelaars zonder dat partijen hierover zijn gehoord. Hiermee wordt de toekomst van de dolfinaria volgens de rechter bedreigd. De waterparken hadden hierover hun mening moeten kunnen geven alvorens er een besluit kon worden genomen.

Zelf noemt Pascal Picot, managing director bij Marineland het “excellent nieuws voor de dieren en de parken”. Dierenliefhebbers daarentegen zijn teleurgesteld in het doorhalen van het verbod door de hoogste administratieve rechter. Zij roepen de overheid dan ook op om een nieuw verbod uit te vaardigen.

Bron: animaux-online.com en phys.org ©AnimalsToday.nl Lianne Raat