De Ethiopische autoriteiten hebben eind maart een grote hoeveelheid in beslag genomen ivoor vernietigd op de brandstapel. Het ivoor is de afgelopen twintig jaar in beslag genomen en volgens Dawud Mome, directeur van the Ethiopian Wildlife and Conservation Authority (EWCA), veelal afkomstig van smokkel via omliggende landen. De dikke zwarte rook die de verbranding van de slagtanden, sieraden, beeldjes en ivoren accessoires veroorzaakte, was in de wijde omtrek zichtbaar. De regering hoopt hiermee de stroperij en de handel in ivoor te ontmoedigen.

Ethiopische regering
© Burrard-Lucas Wildlife Photography

Het vernietigen van in beslag genomen ivoor maakt onderdeel uit van een wereldwijde inspanning om de steeds verder inkrimpende en kwetsbare olifantenpopulatie te beschermen tegen stroperij. Ethiopië is zeker niet het eerste land dat grote hoeveelheden ivoor vernietigt. Enkele weken geleden hebben de autoriteiten in Kenia duizenden kilo’s ivoor verbrandt en ook Gabon vernietigde in 2012 vijfhonderdduizend kilo ivoor door het te verbranden. Door het in beslag genomen ivoor te vernietigen, wordt voorkomen dat het alsnog op de illegale markt belandt.

Vooral de enorme vraag naar ivoor vanuit Azië zorgt voor een grote illegale markt. Hoewel steeds meer aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de stroperij en meer toezicht is gekomen op de illegale handel in ivoor, lijkt de aanpak nog niet echt vruchten af te werpen. Door de toenemende vraag gaat het inmiddels zo slecht met de Afrikaanse olifant dat er een zeer reële kans is dat het grootste levende landzoogdier in 2025 volledig is uitgestorven. Abu Tulu van de EWCA schat dat van de 15.000 olifanten die in 1970 in Ethiopië leefden, op dit moment nog maar 1900 olifanten over zijn. De olifantenpopulatie staat onder grote druk door stroperij en illegale jacht in ivoor. Volgens de organisatie Save the Elephants zijn tussen 2010 en 2012 in Afrika 10.000 olifanten gedood. In 2013 waren dat er maar liefst 20.000 in één jaar. PiepVandaag.nl heeft al veelvuldig aandacht besteed aan de stroperij waarbij een noodkreet werd geslaakt over de grote hoeveelheden olifanten die worden gedood voor hun ivoor.

Ook in Nederland is handel in ivoor verboden. Onlangs nam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Den Bosch nog twee olifantenslagtanden in beslag die illegaal te koop werden aangeboden via het internet.

Bron ©PiepVandaag.nl Anya van Eijck


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.