Onderzoekers slaan alarm over de droogte in het Amazoneregenwoud. De bomen in het Amazonegebied, de groene longen van Latijns-Amerika, zijn niet in staat om koolstofdioxide op te nemen door de sterfte van bomen en het minder hard groeien van bomen als gevolg van een droogte in 2010. Het Amazonegebied speelt een belangrijke rol bij de opname van CO2. Ruim 17 procent van de wereldwijde koolstofdioxideopslag door planten gebeurt hier.

droogte
Foto: Gleilson Miranda/Flickr

Door sterfte en verstikking van de tropische begroeiing komen broeikasgassen in het Amazonegebied steeds meer vrij. Een groep van zo’n vijftig internationale geowetenschappers noemen het Amazonegebied inmiddels ‘CO2-neutraal’, in een nieuw rapport verschenen in het wetenschapsblad Global Biogeochemical Cycles. Dit betekent dat de begroeiing net zoveel broeikasgassen laat ontsnappen als de hoeveelheid die wel vastgehouden wordt. Gewoonlijk is een bos een natuurlijke ‘kluis’ voor CO2 omdat bomen het gas opnemen en vasthouden. Maar dit lukt niet meer.

Droogte
Onderzoekers legden de effecten van de droogteperiodes in 2005 en in 2010 naast elkaar. Opvallend was dat de sterfte van bomen meer toenam na de droogte van 2010 in vergelijking met 2005. Hetzelfde geldt voor het aantal bomen dat minder hard groeide. Na de droogte van 2005 keerde het regenwoud terug naar een staat waarbij meer koolstofdioxide werd opgenomen dan afgegeven. Na 2010 is dat niet gebeurd. De reden hiervoor is onduidelijk. Maar wel is bekend dat extreme tropische droogte de rem op de groei van veel bomen zet, waardoor ze minder broeikasgas absorberen.

Meer broeikasgas in de lucht is olie op het vuur van de opwarming van de aarde, waarschuwen de experts. Met honderd meetpunten in het Amazonegebied voerden ze jarenlang tests uit. De wetenschappers noemen hun bevindingen alarmerend.

droogte
Luchtfoto van bosbranden in Brazilië | Foto: NASA/publiek domein

Borbranden
Verder wordt het Amazonegebied bedreigd door bosbranden als gevolg van menselijke activiteit. De kap van bomen zorgt ervoor dat het bladerdak van het regenwoud op veel plaatsen uitgedund raakt. De bomen die verdwijnen laten gaten achter in het bladerdak. De zon dringt daardoor dieper het regenwoud binnen, waardoor veel planten uitdrogen. Deze planten branden daardoor gemakkelijker.

Het uitdrogen van planten heeft ook invloed op het aantal diersoorten dat in het Amazonegebied leeft. Vooral vogelsoorten kunnen steeds moeilijker overleven, omdat de planten waarvan ze eten beschadigd raken. De bosbranden vormen ook een grote bedreiging voor dieren die niet op tijd kunnen vluchten voor het vuur. En tegelijkertijd dragen de bosbranden bij aan meer broeikasgassen, waardoor weer waardevolle natuur verdwijnt die cruciaal is bij het opnemen van broeikasgassen.

Bronnen: Lachispa, Trouw ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.